20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” imzalanmıştır. Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla, 20 Kasım tarihi BM tarafından “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir. Çocuk Hakları, dünyadaki tüm çocukların doğuştan sahip oldukları; yaşama, sağlık, eğitim, barınma, beslenme hakkı ile her türlü ihmal ve istismara karşı korunma gibi hakların hepsini içeren evrensel bir kavramdır.

Bildiriye rağmen; bugün için dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan kitlesel ve yoğun çocuk hakları ihlalleri, olması gereken noktadan uzaktayız. Günümüzde birçok devlet ve toplum çocukların savaş, göç, doğal afet, yoksulluk gibi toplumsal olaylar ile temel hakların ihlal edilmesi sonucu oluşan olumsuzluklardan çocukların etkilenmesini engellemekte yetersiz kalmaktadır. Dünyadaki savaşların, göçlerin, şiddetin, açlığın, susuzluğun, uyuşturucunun, cinsel taciz ve istismarın en büyük mağdurları çocuklardır. İstatistikler dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 milyon çocuğun yaşamak için çalışmak zorunda kaldığını, 12-17 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun ise okula devam edemediğini ortaya koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin bulunduğu rapor edilen dünyamızda, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’na göre her gün beş yaşın altında 22.000 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Çocukların kimyasal ve konvansiyonel silahlarla öldürülmesi/yaralanması, silahlı örgütler tarafından zorla militan olarak devşirilmesi, çocukların temel yaşamsal gıdaya ve temiz suya erişiminin engellenmesi, çocuğun ailesi birlikte büyümekten mahrum bırakılması, çocukların zorla dilendirilmesi, ebeveynlerinin cezaevinde olması sebebiyle onlarla birlikte aynı ortamda yaşamak zorunda kalmaları ve çocuk yaşta işçilik bugün için yaşanan başlıca çocuk hakları sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle, çocukların haklarına bütünüyle kavuştuğu bir dünya temennisiyle başta BM ve devletler olmak üzere sorumluluğu olan bütün aktörleri göreve davet ediyoruz.

MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2022-11-20
Okunma Sayısı : 347
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4346801