ADAY ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

BAŞVURULARIMIZ SONUCUNDA

ADAY ÖĞRETMENLERE UYGULANAN YÖNERGE DEĞİŞTİRİLDİ

 

Derneğimize başvuruda bulunan öğretmen adayları; stajyer olarak gittikleri okulda başörtülü olarak derslere alınmadıklarını ve MEB’in Öğretmen Adaylarına İlişkin Mevzuatı gereğince bir MEB çalışanı gibi 657’nin bağlı bulunduğu disiplin hükümlerince muamele gördüklerini ifade etmişlerdir.

 

Öğretmen adayları tarafından yapılan her başvuru sonrasında derneğimiz tarafından ilgili mevzuatın ( MEB ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE) değiştirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, yönerge değişikliği için YÖK’le ve Eğitim Bir Sen Sendikası ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu yönergenin Disiplin Kuralları ile ilgili 15. Maddesi’ndeki, “öğretmen adaylarının görev yaptıkları okullarda görevli öğretmenlerin uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetimi tarafından konulan kurallara uymak zorunda oldukları” hükmü değiştirilerek, Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda yüksek öğretim kurumları mevzuatı uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bu vesile ile öğretmen adayları YÖK mevzuatı çerçevesinde disiplin hükümlerine tabi olacak ve başörtülü olarak derslere girmeleri

engellenemeyecektir.

 

MAZLUMDER olarak, yukarıda arz ettiğimiz üzere aday öğretmenlerin ilköğretim veya liselerde başörtülü olarak derslere devam edebileceğini duyurur, kişilerin kılık kıyafetleri sebebiyle eğitim-öğretim, çalışma hakkı ve siyasi haklarını kullanmaktan hiçbir suretle mahrum edilmemesi gerektiğini belirtir, bu hakların ihlaline kaynak teşkil eden yönetmelik ve yönergeler için gerekli hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrımızı yineleriz.

 

Av. Şerife Gül ARIMAN

Mazlumder Ankara Şube Başkanı

 

İlgili Yönerge:

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2012-12-15
Okunma Sayısı : 941
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600336

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari