Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 358. Hafta Basın Açıklaması
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 358. Hafta Basın Açıklaması
 
 
 
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 358. Hafta Basın Açıklamasına hoş geldiniz
 
10 Aralık tarihli�Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle geçtiğimiz bir yılın� insan hakları ihlalleri alanında değerlendirmesini yaptığımızda halen insan hakları ihlalleri ile Türkiye'nin sınıfta kaldığı ortadadır. Bir yandan geçmişiyle yüzleşmeye çalışan, diğer yandan yeni ihlallere kapı aralayan, gündemdeki ihlallere yeterince müdahil olup çözüm üretemeyen devletin, öncelikle gündeme ilişkin sorunlara hukuki çözümler sunması gerekmektedir. Başörtüsü sebebi ile eğitim hakkından mahrum kalanların sayısı müspet gelişmelerle azalmakta iken halen Türkiye’nin dört bir yanında inanç özgürlüğüne çeşitli müdahaleler için yönerge ve yönetmelikler dayanak olarak gösterilebilmektedir. Halen kadınların çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakları gasp edilmektedir.
 
Geçtiğimiz hafta, Ortadoğu Teknik Üniversitesinin bu yıl ikincisini düzenlediği münazara turnuvasının gerçekleştirildiği TED Ankara Kolejinde müdürü Aydın Ünal Fatih Üniversitesinden katılan iki ayrı takımdaki başörtülü kişililerin ,Kolejin bir ilköğretim olduğu ve başörtülü olarak okula giremeyeceklerini, başlarını açtıkları taktirde okula girebileceklerini ifade ederek okula girmelerini engellemiştir.Konu ile alakalı olarak MAZLUMDER Ankara ve İHH Ankara,TED Ankara Kolejinde vuku bulan ve basına yansıyan Başörtüsü engellenmesi sonucu doğan hak ihlali ile ilgili Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk PEHLİVANOĞLU ile görüşmüş, TED Genel Başkanı Selçuk PEHLİVANOĞLU kurum adına görüş beyan etme yetkisinin kendisinde olduğunu bunun haricinde başka hiçbir TED müntesibinin açıklama yapamayacağını belirtmiştir. Vuku bulan hadisenin gerçekleşmiş olduğunu kabul edip bunun TED’in kurumsal bir tutum ve tavrı sonucu değil, oradaki okul yetkilisinin kişisel bir tasarrufu ve engellemesi olduğunu ve olayla ilgili gerekli uyarıların kişilere yapıldığını belirtmiştir. TED’in başörtüsü yasağıyla anılmasında duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş. Bireysel manada özgürlükler adına en katı dönemde dahi net bir tavır sergilediğini belirterek mevcutta sürdürülen başörtüsü yasağının da kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bundan sonraki süreçte TED’e bağlı hiçbir kurumda bu tarz bir uygulamanın olmayacağına dair bilgi vermiştir.
 
İnanç özgürlüğü açısından olumlu bir gelişme olarak kabul edebileceğimiz diğer bir gelişme de Ankara İnanç Özgürlüğü bileşenlerinden Mazlumder’in üç aydır yapmış olduğu başvurular sonucu MEB’in Aday Öğretmenlere ilişkin Yönergesinde değişiklik yapılmış olmasıdır.�Aday öğretmenlerin stajları esnasında yaşadıkları başörtü sorunu sonrasında yaptıkları başvurularla, MEB ve YÖK ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmeler sonucunda söz konusu yönergenin Disiplin Kuralları ile ilgili 15. Maddesi’ndeki, “öğretmen adaylarının görev yaptıkları okullarda görevli öğretmenlerin uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetimi tarafından konulan kurallara uymak zorunda oldukları”hükmü değiştirilmiş,“Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda yüksek öğretim kurumları mevzuatı uygulanır.”Şeklinde düzenlenmiştir.Bu vesile ile öğretmen adayları YÖK mevzuatı çerçevesinde disiplin hükümlerine tabi olacak ve başörtülü olarak ilköğretim ve liselerde derslere girmeleri engellenemeyecektir.
Ankara İnanç Özgürlüğü bileşenleri olarak, kişilerin kılık kıyafetleri sebebiyle eğitim-öğretim, çalışma hakkı ve siyasi haklarını kullanmaktan hiçbir suretle mahrum edilmemesi gerektiğini belirtir, bu hakların ihlaline kaynak teşkil eden yönetmelik ve yönergeler için gerekli hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısını yineleriz.
 
ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU Adına;
MAZLUMDER ANKARA ŞUBE
Yönetim Kurulu Üyesi
Soner KARTAL
 
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2012-12-15
Okunma Sayısı : 845
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600373

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari