Ankara Şubeden 11 MAHKEME ÜYESİNE '12 KIZGIN ADAM' filmi

11 MAHKEME ÜYESİNE "12 KIZGIN ADAM"

Adalet sistemi gelişmiş ülkelerde siyasi parti kapatılması bir demokrasi ayıbı olarak görülmekte iken, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi 45 yıl içerisinde 47 siyasi parti kapatma davasına bakmış ve pek çoğunda kapatılması yönünde karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davalarında meşruiyetini halktan alan çoğunluğu ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak kararlar vermekte ve dolayısı ile hukuku ve insan haklarını ihlal etmektedir.

Hukuk devleti, hak, özgürlükler, çoğulculuk ilkeleri yerlerini demokrasi hayaline ve jüristokratik devlet algısına bırakmakta; Mahkeme'nin yapıcı olmayan yasaklayıcı tutumu ideolojik eksenli bir paradigmaya dönüşmektedir.

Kapatma kararları kuşkusuz sağlıksız bir demokrasinin göstergesidir. Çünkü;

  1. Mahkeme kapatma kararlarını verirken, siyasal özgürlükler alanında AİHM'in oluşturduğu içtihat hukukunu uygulamamaktadır. Anayasa Mahkemesi uluslararası sözleşmeleri gözetmekten ziyade sözleşmeye göz atmakta ve AİHS'e uygunluğunu göstermek için yanlış bilgilere dayandırılan argümanlar kullanabilmektedir.

  1. Siyasi partiler; bireyin örgütlenme, ifade ve temsil hakkını kullanmasını sağlamakta ve hukukun işletilmesine katkıda bulunmaktadır. Demokrasilerde azınlıkların haklarını ve seslerini koruma aracı olan hukukun işletilmesinin ancak siyasi partiler aracılığı ile olduğu ve olması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Silahlı çatışma, olağanüstü hal ve çeşitli sebeplerle yıllardır temsil edilmekten yoksun bırakılan bir kesimin seslerini toplumun geri kalanına duyurabilmesi için en meşru yol siyasette temsil edilmeleridir.

  1. Yargının ideolojik tavırlarla toplumun çoğulcu yapısını homojenleştirmeye çalışması ve farklı kimliklerin yaşama, farklılıklarıyla var olma hakkını baskı altında tutması toplumsal istikrarı ve barışı zedelemektedir.

  1. Anayasanın 38/7 maddesi ceza sorumluluğunun şahsî olduğunu belirtmiştir. Demokratik bir toplumda parti kapatma yaptırımı yerine; suçun varlığının yargı kararıyla kesinleştiğinin sabit olması halinde, sadece suçu işleyenin ilgili ceza yasasına göre cezalandırılması "Suçların Şahsiliği " ilkesinin zorunlu bir gereğidir.

  1. Siyasi parti kapatma gerekçesinde belirtilen bazı davalar, resmi ideolojinin ve hukuk dışı kanunların uyguladığı baskı ortamından kaynaklanmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin tüm farklı kimliklere ayrımsız bir şekilde tanınması ve baskılanmaması gerekmektedir.

  1. Partilerin kapatılması ile sivil siyaset alanı daraltılmaktadır.

MAZLUMDER olarak, "suçların şahsiliği" ilkesi ile halkın cezalandırılmasının hukuk devleti ile bağdaşmayacağını; siyasilerin ve yargıçların kalıcı olmadığını ancak anayasal kurumlara olan saygınlığın kalıcı olması gerekliliğini hatırlatırız.

Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi Başkanına ve üyelerine "12 Kızgın Adam" filmini gönderiyoruz. Kararlarını vermeden önce bütün mahkeme üyelerini "mantıklı bir şüphe" arayışına davet ediyoruz.

Üstün BOL

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2009-12-07
Okunma Sayısı : 1108
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600358

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari