Ankara Şube'den "Enver Aydemir'e Özgürlük" Eylemine Katıldıkları İçin Yargılananlara Destek

Enver Aydemir'e uygulandığı iddia edilen işkence ve kötü muameleye karşı içlerinde MAZLUMDER Ankara Şube Eski Başkan Yardımcılarından Muhammed ALAN'ın da bulunduğu aktivistler 03 Ocak 2010 tarihinde Ankara'da bir basın açıklaması yapmışlardır. Basın açıklaması sonrasında emniyet tarafından isimleri alınan aktivistler hakkında izinsiz gösteri ve yürüyüş suçu ve halkı askerlikten soğutmak suçları ile dava açılmış olup, bugün (16.06.2011) ilk duruşmaları 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Duruşma öncesinde MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Av. Şerife Gül ARIMAN "Herkes, Düşünce ve Kanaat Hürriyetine Sahiptir" başlıklı bir basın açıklaması yaparak, söz konusu davayı MAZLUMDER avukatları ile yakinen takip edeceklerini belirtmiştir.

MAZLUMDER Genel Sekreter yardımcısı Av. Haşim SAVAŞ'ın vekil olarak katıldığı duruşma, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile takip edilmiştir.

Yapılan Basın Açıklaması

HERKES DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR

Ankara'da, 3 Ocak 2010 tarihinde, vicdani retçi Enver Aydemir'e yönelik idari baskı ve yargılamaların sonlandırılması talebiyle bir basın açıklaması düzenlenmiştir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirilen basın açıklaması tümüyle Enver Aydemir'e yapıldığı iddia edilen işkence ve kötü muamelenin sonlandırılması çağrısı mahiyetinde olup, Ceza Kanunu 318. maddesi ile ilgili suç oluşturabilecek hiçbir içerik barındırmamaktadır. Ancak, açıklama sonrasında, eylemi düzenleyen ve eyleme katılan altivistler hakkında "halkı askerlikten soğutma" ve "izinsiz gösteri" suçu isnadı ile kamu davaları açılmıştır.

Pek çok gelişmiş ülkede vicdani ret hakkı tanımlanmışken, mevzuatta bu konuda hiçbir düzenleme bulunmaması; ifade özgürlüğü anayasal bir hak iken, vicdani ret hakkını savunmanın suç kabul edilmesi derin bir tenakuz teşkil etmektedir. Anayasa'nın 25. maddesinde "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz." Şeklinde belirtilmektedir. Altında imzamız bulunan pek çok uluslar arası sözleşmede de ifade özgürlüğü düzenlenmiş olup, Türkiye'de vicdani ret hakkını savunan yada bu hakkı savunduğu için mağdur olanları savunan aktivistler, düşünce ve kanaat hürriyeti çerçevesinde hareket etmektedirler.

Söz konusu basın açıklamasına katılan arkadaşlarımızın bugün 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları gerçekleştirilecektir. Yargılamalarını MAZLUMDER avukatları ile yakinen takip edeceğimizi belirtir, süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağımızı duyururuz.

MAZLUMDER ANKARA ŞUBE BAŞKANI

Av. Şerife Gül ARIMAN

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-06-16
Okunma Sayısı : 1216
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600323

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari