BAŞI ÖRTÜLÜLERE SANDIK BAŞI DA YASAK

Yüksek Seçim Kurulu T.C. kimlik numarası skandalından sonra ikinci bir skandala imza atarak; sandık kurullarının kamusal alan olduğu ve sandık kurullarında görev alanların "hizmet veren" konumunda bulunduklarına hükmetmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna dayalı olarak YSK tarafından 19.03.2009 tarihli 2009/8 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede YSK nın 29.05.2008 tarihli kararına atıf yapılarak "siyasi partiler tarafından sandık kurullarına üye olarak bildirilen görevlilerin; sandık alanının kamusal alan olması ve sandık kurullarında görev alanların da hizmet veren konumunda bulunmaları nedeniyle, sınırları yasalarla ve yargı kararlarıyla çizilmiş bulunan kılık ve kıyafet ölçülerine, hizmet verme süresince uymaları zorunluluktur. " denilmektedir.

YSK 2007 yılında yapılan referandumda başörtülü olarak sandık kurulu üyeliği yapan bir kurul üyesine yapılan itirazı incelemiş ve itirazı kabul etmiştir.

YSK hem verdiği kararda hem yayınladığı genelgede hukuki değil tamamen keyfi hareket etmektedir. Çünkü seçimlere ilişkin en temel yasa olan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda veya seçimlere ilişkin diğer hiçbir kanunda hatta ülkede meri bulunan hiçbir mevzuatta başörtüsü yasak edilmemiştir. Aynı yasanın 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yer alan "Sandık Kurullarının Kurulması, Sandık Kurulu Başkanı Seçilmesi, Sandık Kurulu Üyeliklerinin Belirlenmesi, Sandık Kurullarının Görev Süresi ve Adaylar ve Müşahitlerin Belirlenmesi" maddeleri incelendiğinde de görülecektir ki ne müşahit veya üyelerin ne de sandık kurulu başkanları ile üyelerinin seçilmesinde kılık kıyafet şartı aranmaktadır. Üstelik aynı kanunun 26. maddesinde Sandık Kurullarında Görev Alamayacaklar belirtilmiştir. Orada aranan en temel kriter de siyasi partilere üye olamayacak durumda bulunanların sandık kurullarında görev alamayacağı hususudur. Başı örtülü olmanın siyasi partiye üye olmaya engel bir hali olmadığına göre sandık başlarında görev almalarında da hiçbir engel bulunmamaktadır. Kılık kıyafet özgürlüğü temel hak ve hürriyetlerdendir. Temel hak ve hürriyetlerin de ancak kanunla sınırlanabileceği anayasa hükmüdür. Buna rağmen YSK suç işleyerek çıkarmış olduğu genelge ile insanların en temel haklarından olan kılık kıyafet özgürlüğünü sınırlamaktadır

29 Mart ta yapılacak olan yerel seçimlere 10 gün kala 19 Mart ta yayınlanan bu genelge ile amaçlanan başörtülü kadının elinden seçme ve seçilme hakkını almak olduğu kadar kullanmış oldukları oyların takipçiliğini yapmalarını da engellemektir.

Daha bir hafta önce YSK tarafından TC Kimlik Numarası olmadan oy kullanılamayacağının bildirilmesinden sonra TBMM de bulunan tüm siyasi partiler hep bir ağızdan bunun yanlış olduğunu söylemiş ve tepki göstermiştir. Ancak, aynı siyasi partilerin insanların en temel haklarından birinin gaspı olan bu genelgeye tepki göstermemesi anlaşılır gibi değildir.

Hiç kimse kaynağını hukuktan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Hiçbir yasal ve hukuki dayanağı olmayan "hizmet alan-hizmet veren" ayrımı yaparak, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme özgürlüğü ve çalışma hakkı gibi temel hakların ihlal edilmesi kabul edilemez. YSK tarafından militarist bir girişim içinde bulunularak yapılan ve hiçbir hukuki alt yapısı bulunmadan yayınlanan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a müracaat edeceğiz.

MAZLUMDER Ankara şubesi 29 Mart günü sandık kurullarında başörtülülere yönelik işlenebilecek hak ihlallerine karşı hukuki yardım yapabilmek için açık olacaktır. Kurul üyeleri telefonla hukuki yardım alabilecekleri gibi, başı örtülü olarak görev yapmalarının engellenmesi durumunda olay anında tutanakla durumu tespit edip, sandık kurulu başkanı, üyeleri ve YSK başkanı hakkında dava açabileceklerdir.

Hukuki yardım için başvuru telefonu: 312 435 77 95

Üstün BOL
Ankara Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2009-03-21
Okunma Sayısı : 1357
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607152

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari