ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİNDEN DEKLARASYON

ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİNDEN DEKLARASYON 

MAZLUMDER Ankara Şubesi’nin de içinde bulunduğu ‘’Çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi'' 22.01.2014 tarihinde saat 12.30 da Adalet Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak  deklarasyon yayınladı.

 

DEKLARASYON METNİ

Bizler, insan hakları ve çocuk hakları alanlarında çalışan ve aşağıda imzası bulunan bugün itibariyle sayısı 14’e ulaşan sivil toplum kuruluşları olarak çocuk cezaevlerinin kapatılması için, kampanya başlatmak üzere bir araya geldik. Bu nedenle,  Türkiye’de çocuk cezaevlerinde yaşanan ve kamuoyuna mal olan kabul edilemez ihlaller ve çocuk adalet sisteminin geldiği nokta itibarıyla bu deklarasyonu yayımlayarak, Türkiye’nin kamuoyunu ve hükümeti uyarıyoruz.

Yakın tarihte başta Pozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer onur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını insanlık adına utançla ve büyük bir kaygıyla takip ediyor, yaşanan sorunların ve çocukların maruz kaldığı tüm hak ihlallerinin ancak çocuk cezaevleri kapatılarak sona ereceğine inanıyoruz. Asıl olarak ise, çocuk yargılamasında tutukluluğun “Erken İnfaz” olarak uygulanıyor olması sebebiyle, 18 yaş altı çocuk tutukluluğuna artık son verilmesini talep ediyoruz.

Türkiye’nin de taraf olduğu başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, uluslararası sözleşmeler ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca;

   18 yaşına kadar her bireyin “çocuk” kabul edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunun;

   Hiçbir ayrım gözetmeden her çocuğun yaşaması, gelişmesi, yaşama katılımının sağlanması ve tüm düzenlemelerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiğinin;

   Çocuk adalet sistemi içinde yer alan her çocuğa yaşına özgü muamelelerde bulunulmasının ve çocuk adalet sistemi içinde yer alan çocuklarla ilgili verilecek kararlarda çocuğun özgürlüğünün kısıtlanmasına son çare olarak başvurulması gerektiğinin;

   Adalet sistemine -her ne sebeple olursa olsun- giren çocuğun toplumdan izole edilerek cezalandırılmasının değil, eğitici ve onarıcı bir yaklaşım sergilenerek toplum içinde toplumla bütünleşmesinin sağlanmasının yasal bir zorunluluk olduğunun;

   Başta cezaevleri olmak üzere tüm kapalı kurumların şiddet oluşmasına ortam yarattığının ve kapalı kurum yapısının çocuk adalet sisteminin felsefe ve yaklaşımına aykırılık taşıdığının;

   Çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin gerek çocukların yaşamında gerekse toplumda kalıcı ve telafisi çok zor izler bıraktığının göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır.

Bütün bu ilkeler birlikte değerlendirildiğinde uluslararası sözleşmeler ışığında çocukların özgürlüklerinin kısıtlanması “en son” çaredir. Alternatif tedbir ve yöntemlerle suça yönelen çocukların toplumla bütünleşmesi hem çocuklar hem toplum için yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu nedenle;

TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK CEZAEVLERİNİN KAPATILMASINI TALEP EDİYORUZ!

Bu talepte bulunan sivil toplum kuruluşları olarak, talebimizin bir an önce hayata geçmesi için aşağıda imzası bulunan 14 sivil toplum örgütü olarak çizeceğimiz yol haritasında, bizimle birlikte çalışacak tüm kurum, kuruluş ve şahıslara açık çağrıda bulunuyoruz. Tekrar vurgulamak isteriz ki; bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmada, -bize düşen her ne ise-yapmaya hazırız. Ancak yaşanan ihlallerin bir an önce sona erdirilmesi için, acil olarak;

   Cezaevindeki çocukların nasıl ve hangi koşullarda tutulduğunun tespiti için,  tüm infaz kurumlarının, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına uygun bir şekilde sivil ve bağımsız inceleme ve denetime açılmasını;

   Çocukların cezaevlerinde karşılaşmış oldukları hak ihlallerinin önlenmesini, tespitini, tekrarlanmamasını;

   Bugüne kadar yaşanmış olan hak ihlalleri sorumlularının cezasız kalmaması için etkin yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesini;

   Tüm bu nedenlerle çocuk yargılamasında tutuklamaya son verilmesini, Adalet Bakanlığının 2013 yılında 5 adet olan çocuk cezaevlerinin sayısını 15’e çıkaracağını ve yapılacak cezaevlerinin f tipi ve tek kişilik hücrelerden oluşacağı da bildirildiğinden öncelikle bu yeni cezaevlerinin yapımlarından vazgeçilmesini ve sonuçta  tüm çocuk cezaevlerinin kapatılmasını T A L E P  E D İ Y O R U Z!

 

 Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi İmzacı Sivil Toplum Örgütleri

(MAZLUMDER)  İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği

(İHD)İnsan Hakları Derneği,

(TİHV)Türkiye İnsan Hakları Vakfı

(ÇHD), Çağdaş Hukukçular Derneği,

Gündem Çocuk Derneği,

(TUHAD-FED)  Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (ÖZGEDER)  Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

(CİSST) Ceza İnfaz S isteminde Sivil Toplum Derneği 

 (SHUD) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı,

İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi,

 Çocuklar İçin Adalet Takipçileri

 

Ç o c u k  C e z a e v l e r i  K a p a t ı l s ı n  G i r i ş i m i

İletişim: cocukcezaevlerikapatilsin@gmail.com * 0505 918 00 39 & 0532 326 44 52* Yüksel Cad. No: 34/10 Kızılay/ Ankara

https://www.facebook.com/cocukcezaevlerikapatilsin * https://twitter.com/cocukcezaevison


 

MAZLUMDER Ankara Şubesi Basın Bürosu

 

  

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2014-01-23
Okunma Sayısı : 852
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600331

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari