Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Basın Açıklamamız
 
Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle UNİCEF Önünde Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.
 
Platform Adına Basın Açıklamasını Mazlumder Ankara İstişare Kurulu Üyesi Esra Duru Okudu
 
UNICEF NEREDE?
 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Gazze’nin Çocukları Soruyor: UNICEF NEREDE?
 
20 Kasım 1989 tarihi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulü ile dünya çocukları açısından önemli bir dönüm noktası olmuş ve sözleşme ile birlikte çocukların sağlıklı bir yaşam ve gelişim için temel hakları ilan edilerek hukukun evrensel koruması altına alınmıştır. Ancak aradan geçen 33 yıl boyunca dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar, sözleşmenin önsözünde yazılan “Birleşmiş Milletler Antlaşmasın da ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek” hazırlandığı söylenen bu sözleşmedeki ifadelerin samimiyetini sorguluyor.
 
Bugün dünyanın farklı ülkelerinde birçok çocuk çeşitli şekillerde temel haklarından yoksun bırakılıyormakta, adeta kapitalizmin kölesi olarak Afrika’nın derin madenlerinden, Uzak Doğudaki ışık görmez fabrikalara, Doğu
 
Türkistan’daki toplama kamplarından, Ukrayna’daki “medeni” bir savaşın gölgesinde birbirlerinden habersiz bir şekilde “çocuk hakları”nın gerçekten var olup olmadığını soruyorlar.
 
Ancak 20 Kasım 2023 günü yine ve yeniden Çocuk Hakları Sözleşmesi anılırken dünyanın her yerindeki çocuklar, mazlum olsun ya da olmasın ekranlara bakıp aynı soruyu soruyor: UNICEF NEREDE???
 
Temel işlevi beş daimi üyenin çıkarlarını diğerlerine kabul ettirmek gibi görünen BM ve BM’nin egemenleri adına misyonerlik faaliyetlerini sürdüren UNICEF’in sadece son 20 yılda başta Filistin olmak üzere hiçbir kriz bölgesinde kınama yayınlamaktan öteye geçememesi, bu kurumların varlığını sorgular haline getirmiştir.
 
Çünkü dünya tarihinde eşi benzeri az görülen bir vahşet ve soykırım uygulayan Irkçı apartheid İsrail rejiminin,
Gazze’de yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek ayrımı yapmayan vahşeti adeta kanları dondururken; vicdan sahibi bütün insanları hayrete düşüren asıl konu ise dünyaya çocuk hakları dersi veren, çocuklar üzerinden bütün dünyada sözde yardım ve eğitim faaliyetleri yürüten UNICEF’in suskunluğudur.
 
2000 yılından bu yana Irkçı apartheid İsrail rejimi, işgal edilmiş Filistin topraklarında 12 büyük katliam gerçekleştirmiş, günübirlik cinayetlerinin, insan hakları ihlallerinin, baskı, işkence ve tutuklamalarının dışında 7 Ekim’de başlattığı saldırılarla vahşetini soykırım boyutuna taşımıştır. Okulların, hastanelerin hedef alındığı, 5 binden fazla çocuğun öldürüldüğü, kalanların en temel yaşam haklarından yoksun bırakıldığı bugünlerde
 
Gazzeli çocuklar başta olmak üzere dünya üzerinde vicdan sahibi herkes bütün uluslararası kurum ve kuruluşların yanı sıra UNICEF’in de suskunluğunu hayret ve ibretle takip etmektedir.
 
Bir halk hepimizin gözleri önünde yaşadığı yerden sürgün edilip soykırıma uğratılırken, her zaman masum olan çocuklar vahşice katledilirken herkes aynı soruyu soruyor: UNICEF NEREDE???
 
Kundaktaki bebekler fosfor bombaları ile öldürülürken UNICEF NEREDE???
 
Cansız çocuk bedenleri bombaların yol açtığı enkazların altından, kucaklarında oyuncakları ile çıkarılırken UNICEF NEREDE???
 
Anneler çocuklarını sıra sıra kefenlerken UNICEF NEREDE???
 
Küçücük çocuklar hastane betonlarında uzanmış halde ölümün gelmesini beklerken UNICEF NEREDE???
 
Okul sıralarında eğitim görmesi gereken çocuklar, insafa sığmayan bombardımanların altında can verip babalarının kucağından cennete giderken UNICEF NEREDE???
 
Anneler çocuklarının cansız bedenlerindeki yaraları gözyaşları ile temizlerken UNICEF NEREDE???
 
Soykırımcı İsrail’in kelimerle tanımlanamayan şiddeti, kötülüğü; kendisine bakacak kimsesi kalmamış, ruhunda, bedeninde onulmaz yaralar açılmış yetimler ortaya çıkarırken UNICEF NEREDE???
 
Şimdi biz de UNICEF’e soruyoruz;
 
Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde, hangi çocukların haklarını konuşacağız?
 
Çocuk Hakları Sözleşmesiyle haklarını güvence altına aldığınız çocuklar arasında 10 dakikada bir öldürülen Gazzeli çocuklar yok mu?
 
Gazze’de hayatlarını, ailelerini, evlerini, yurtlarını, hayallerini kaybeden çocukların hakkını kim koruyacak?
UNICEF NEREDE???
 
Ankara Filistin Dayanışma Platformu Adsına
Mazlumder Ankara İstişare Kurulu Üyesi Esra Duru
 
Açıklamanın İngilizce Metnini ise Mazlumder Üyesi Hanna Selmin Özgüven okudu
İngilizce Metni:
 
WHERE IS UNICEF?
 
20th of November, on the World Children's Rights Day, the Children of Gaza are Asking: WHERE IS UNICEF?
On this day in history, November 20, 1989, marked an important milestone for the world's children with the adoption of the Convention on the Rights of the Children, places them under the universal protection of the law, declaring the fundamental rights of children for a healthy life and development. However, for the past 33 years, children from different parts of the world have been questioning the sincerity of the expressions in this convention, prepared considering that “the recognition of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world” as written in the preamble of the convention, proclaimed according to the principles stated in the United Nations Treaty.
 
Today, in various countries around the world, many children are deprived of their fundamental rights in various ways, from the deep mines of Africa to the invisible factories in the Far East, from the detention camps in East Turkestan to truly being unaware of each other in the shadow of a 'civilized' war in Ukraine. They question whether Children's Rights really exist.
 
However, on November 20, 2023, as the Convention on the Rights of the Child is commemorated once again, children from all over the world, whether oppressed or not, looking at screens and asking the same question:
WHERE IS UNICEF???
 
The fact that UNICEF, continues missionary activities on behalf of the United Nations and its sovereigns to impose the interests of the five permanent members on other members, has not gone beyond issuing condemnations, especially in crisis zones such as Palestine, in the last 20 years, has brought the existence of these institutions into questions.
 
The Apartheid Israeli regime, which has committed a brutality and genocide rarely seen in the world history, freezes the blood with its savagery in Gaza without distinguishing the old, young, women, and children. However, what truly astonishes all conscientious people around the world is the silence of UNICEF, which lectures the world on children's rights and conducts so-called aid and educational activities worldwide through children.
 
Since 2000, the Racist Israeli regime has carried out 12 major massacres in the occupied Palestinian territories. Starting from October 7th, 2023, onwards, Israeli actions escalated to the level of genocide in addition to daily committed murders, human rights violations, oppression, torture, and arrests. In these days when schools and hospitals are targeted, where at least 4609 children have been killed and deprived of their most basic right to life, children in Gaza and all conscientious people around the world follow the silence of UNICEF with astonishment and awe.
 
Yes, while a nation is exiled from their homeland, subjected to genocide, and even innocent children are brutally killed in the bloodiest wars, everyone asking the same question: WHERE IS UNICEF???
 
When infants in cribs are killed with phosphorus bombs, WHERE IS UNICEF???
 
When children are pulled out from the debris of bombs with their toys, WHERE IS UNICEF??? When mothers shroud their children one by one, WHERE IS UNICEF???
 
When tiny children lie on hospital floors, waiting to die, WHERE IS UNICEF???
 
When children carried by their fathers, go to heaven under tons of bombs, WHERE IS UNICEF???
 
When mothers clean the wounds on their children's lifeless bodies with tears, WHERE IS UNICEF???
 
Now we ask UNICEF;
 
Which children are we talking about on November 20? Whose rights are these, guaranteed in the convention? Where are the rights of children in Gaza who cannot go to school, cannot find water, whose shelters and schools are bombed, and whose are being killed every 10 minutes?
 
Yes, we are asking: WHERE IS UNICEF???
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2023-11-20
Okunma Sayısı : 57
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4482219