HER DAİM ADALET VE İNSAN HAKLARI

HER DAİM ADALET VE İNSAN HAKLARI

10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü”

72 yılı önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda  kabul edilerek ilan edildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile  “İnsan Hakları”kavramı temel ve kapsayıcı bir değer olarak kabul edilmiştir.

Evrensel insan hakları; zaman, mekân, kültür ve inanç sınırı olmaksızın her insan için gerekli ve geçerlidir. İnsan yaratılışı ve onuru dolaysıyla bu temel haklara  doğuştan  sahiptir. Her devlet, her kurum veya  kişi  “İnsan Hakları” na hassasiyet göstermek ve bu hakların kullanılmasını kolaylaştırarak  desteklemek zorundadır. İnsan olmakla sahip olduğumuz bu haklar, hiçbir yasal gerekçe ile ortadan kaldırılamaz ve bu haklar askıya alınamaz. Her insan kanunlar önünde eşittir. Hiç kimse  din, dil, ırk ve siyasi görüş farklılığından ötürü ayırıma tabi tutularak işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı davranışlarla cezalandırılamaz. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine  rağmen önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da “İnsan Hakları” ihlalleri yaşanmıştır. Bu ihlallerin başlıcaları şunlardır:

Pandemi  bahane edilerek birçok ülkede insan hakları ihlallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle de yoksul kesimlerin bu hak ihlallerinden daha fazla etkilendiği, sağlığa erişim hakkı, eğitim hakkı, bilgi alma hakkı vb haklara ulaşımda ve bu haklardan yararlanma noktasında sıkıntı çektikleri bariz şekilde görülmekle beraber  bu süreçte ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının de tırmandığına şahid olunmuştur.

Çin’in ,Doğu Türkistan’da Uygurlu Müslümanlara uyguladığı sistematik insanlık dışı yaptırımlar. Yemen’de yaşanan iç savaş dolayısıyla hedef alınan siviller ve yaşanan insanlık dramı. Mısır darbecilerinin işkenceleri, idamları. Keşmir sorunu ve yaşanan ihlaller, Myanmar’daki etnik kıyım.Suriye savaşı dolayısıyla yaşanan ihlaller. İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan'ın sivillere yönelik yasam hakkı ihlalleri. Amerika'da siyahilere karşı kolluk kuvvetlerinin yaptıkları yaşam hakkı ihlalleri. İsrail’in Filistin halkına karşı saldırıları ve yaptırımları. Sudan'da yaşanan ayaklanma  süreci ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri,  dünyada islamofobi ve yabancı düşmanlığı artışları sayılabilir.

Ülkemizde 2020 yılında özellikle toplantı ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, tutukluluk sürelerinin uzun olması,OHAL dönemi KHK’lardan kaynaklı ihlaller, işe alım sınav mülakatlarının doğurduğu mağduriyetler, yargıda yaşanan hukuksuzluklar, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, Sivas davası sanıklarına dönemin siyasi atmosferi gereği  verilen cezalar nedeniyle halen cezaevindeki haksız mahkumiyetlerinin devam etmesi, dikkat çeken başlıca hak ihlalleri olarak sayılabilir.

MAZLUMDER olarak insanların; can, mal, nesil, akıl ve inancın korunması temelinde insanlık için bir arada, eşit ve adil bir yaşam diliyoruz. “İnsan Hakları”  mücadelesini “Kulların  kullara , kul olmasına karşı bir mücadele” olarak görmekten hareketle; tek bir insanımızın dahi yaşam, güvenlik, özgürlük, eşitlik ve diğer haklarının gayr-ı meşru şekilde ihlal edilmemesini istiyoruz. “İnsan Hakları Günü” vesilesiyle insanca yaşama, hakların korunduğu, ihlallerin olmadığı, herkes için hukukun gözetildiği, adaletin uygulandığı, gözyaşının dindiği, sürgünlerin, soykırımların, zulümlerin yaşanmadığı bir dünyanın inşa edilmesi ve zalimlerden hesap sorulabilmesi için; 

“Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana” duruşuyla MAZLUMDER, bir arada, eşit ve adil bir yaşamı savunmanın gereği olarak; hakların korunduğu, ihlallerin olmadığı, herkes için hukukun gözetildiği, adaletin uygulandığı, zulümlerin yaşanmadığı bir dünyanın inşa edilmesi ve zalimlerden hesap sorulabilmesi için; hep birlikte çalışmalıyız çağrımızı yeniliyoruz.
.
MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2020-12-10
Okunma Sayısı : 207
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600166

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari