İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN FEDAKARLIK

08.02.2008

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN FEDAKARLIK

Ankara İnanç Özgürlüğü platformunun tertiplediği ve yaklaşık iki yıldır her hafta düzenli şekilde devam eden basın açıklamalarının 105. haftası 9 Şubatta gerçekleşecek idi. Bu hafta da, üçüncü yılın ilk eylemi olması nedeni ile geniş bir katılım hedeflenmiş ve bunun için de STK'lara, siyasi partilere, sendikalara ziyaretler yapılarak destek istenmiş, broşür ve afişler bastırılarak dağıtılmış, gazete ve radyolarda ilanlar yapılmıştı.

9 Şubat tarihinde basın açıklamasının yapılacağı yer ve saatte bir miting yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu sebeple platform bileşenleri olarak öncelikle eylem yerinde değişikliğe gidilmiştir. Ancak miting alanı ile açıklama yapılacak yerin yakınlığı, provokasyona açık bir mekân oluşu, güvenlik tedbirlerinin yeterli olarak alınamayacağının ifade edilmesi hususları karşısında, herhangi bir kargaşaya ve provakatif eyleme meydan vermemek için fedakârlık yaparak, Cumartesi günü eylem yapmama kararı alınmıştır. 105. hafta basın açıklaması bugün yapılacak, 106. hafta da geniş katılımlı olarak yapmayı düşündüğümüz basın açıklaması yapılacaktır. Bu sebeple, bu hafta bize destek verecek gönüllülerimizin, STK, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin gelecek hafta Abdi İpekçi parkında bizlerle beraber olmasını istiyoruz.

Toplumda her düşüncenin rahatlıkla ifade edilebilmesini, düşüncesinden ötürü kimsenin kınanmamasını, cezalandırılmamasını, kimsenin kendi düşüncelerini başkalarına dayatmaması gerektiğini devamlı olarak ifade ettik. Bizler toplumda, huzur ve sükûn içinde, farklı düşüncelerinin medeni bir şekilde ifade edildiği, tartışıldığı ortamlar oluşmasını istiyoruz. Ancak, bazı özgürlük talepleri, içi ideolojik bir şekilde doldurulan kavramlarla geri çevrilmekte, anlamsız, boş kaygılarla insanlar baskı altına alınmak istenmektedir. Ayrıca toplumda çeşitli saflar oluşturulmak istenmekte, var olan huzur ortamı ortadan kaldırılarak, toplumu gerginleştirecek faaliyetler yapılmaktadır. Bizler bu tür oyunlara bundan önce olduğu gibi şimdi de toplumun gereken cevabı vereceğine inanıyor ve bu oyunlara hiçbir zaman gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

İfade özgürlüğünün en net uygulaması olan basın açıklamaları, önceden izin alınmaksızın, mahsus alanlarda yapılabilmektedir. Ankara inanç Özgürlüğü Platformunun tertip ettiği basın açıklamalarının hiçbirinde bugüne değin hiçbir olumsuzluk yaşanmamıştır. Ankara Valiliği tarafından dün elimize ulaşan bir tebliğ, ifade özgürlüğümüzün kısıtlandığının bir göstergesidir. Basın açıklaması için izin gerekmeyeceği hususu gayet açık olmasına rağmen, basın açıklamasına başka bir gün izin verileceği, açıklama yapılması halinde güvenlik güçleri tarafından engelleneceği, ilgililer hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtilmektedir. 105 haftadır Sıhhiyede basın açıklamasının yapıldığı ve 3 hafta öncesinden itibaren geniş katılımlı bir basın açıklamasının yapılacağı tüm kamuoyuna duyurulmuş olmasına rağmen, aynı yerde bir başka mitinge izin verilerek, toplantı yapma hakkımızın elimizden alındığı yetmezmiş gibi, bu açıklamanın başka bir yerde yapılması halinde de engelleneceğinin ifade edilmesi, insan haklarına, düşünce ve ifade özgürlüğüne ve hukuka açıkça aykırıdır. Bu uygulamasından ötürü ilgilileri adalete ve tarafsızlığa davet ediyoruz.

Bizler, toplumda huzurun kaybolmaması, provakatif eylemlerim amacına ulaşmaması ve kargaşaya mahal verilmemesi nedenleri ile çok büyük bir fedakârlık yaparak, 105. hafta basın açıklamasını 9 Şubatta yapmıyoruz. 105. hafta açıklamasını bugün yapıyoruz. Yarın ki açıklamamıza davet ettiğimiz başta diğer illerden gelecek gönüllülerimizden, destek vereceğini belirten tüm STK, siyasi parti ve sendikalardan bu sebeple özür diliyoruz. 16 Şubatta yapılacak 106. hafta basın açıklamasına destek vermelerini ve yanımızda olmalarını kendilerinden yeniden talep ediyor, özgürlüğün ve adaletin sağlanması için her zaman mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha tüm kamuoyuna açıklıyoruz.

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU BİLEŞENLERİ

(ASDER - İLKDER - KADBİR - BAŞKENT KADIN PLATFORMU-İHH-VAHDET VAKFI - ÖZERK DİYANET SENDİKASI - MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ )

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2008-02-08
Okunma Sayısı : 2208
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4482082