Kamu Çalışanları Miting ve Açılışlara Katılmaya Zorlanamaz!

Kamu Çalışanları Miting ve Açılışlara Katılmaya Zorlanamaz!

7 Haziran Genel Seçimleri’ne günler kala Ankara’da çalışan çeşitli kamu çalışanları tarafından siyasi partilerce organize edilen seçim mitinglerine ve açılışlara katılmak için zorlandıklarına yönelik başvurular almış bulunmaktayız. Aldığımız başvurular ve yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgilere göre, mitinglere ve siyasi içerik kazanmış açılışlara katılmayı reddeden çalışanlar yıldırma politikalarıyla ve mobbing uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Mağdurların beyanından kurumlarda yer alan idarecilerinin mevzuata dayanmayan şifahi söylemler ile kamu çalışanlarını açık ya da üstü örtülü bir şekilde tehdit ettiği, çalışanların söz konusu açılışlara ve mitinglere katılmadıklarından dolayı kurum içinde baskı gördükleri ve yasal formatına uydurulan birçok haksız uygulamaya muhatap tutulma ihtimaliyle karşı karşıya oldukları anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda itiraz eden çalışanların; ikamet ettiği adresten uzak yerlere tayin edilmesi, sicil amiri tarafından verilen keyfi sicil puanlarından dolayı terfi etmesinin engellenmesi, her memurun kolayca faydalanabildiği bazı özlük haklarından farklı gerekçelerle mahrum kalmasının sağlanması gibi uygulamalara muhatap tutulduğu anlaşılmaktadır.

Düzenlenen serbest seçimler halkın yönetime katılımının en doğrudan vasıtasıdır. Seçimlerde, seçim adaletinin tesisi bakımından ‘silahların eşitliği’ ilkesinin işletilmesi mutlak bir gerekliliktir. Kamuya yani bütün topluma ait olan herhangi bir kaynağın hiçbir siyasi partinin propagandası için kullanılmaması gerekmektedir. Amirlerinin kamu çalışanları üzerinde çalışma ilişkisinden kaynaklanan hak ve yetkilerini bir baskı aracı olarak kullanmak suretiyle, çalışanların belirli bir siyasi partinin propaganda faaliyetlerine dahil edilmesi kabul edilemez. Her kamu çalışanı siyasi tercihi konusunda tamamen özgürdür. İnsanların, hukukun ve çalışanların iradelerinin hiçe sayılmasıyla herhangi bir siyasi parti miting veya açılışına katılmaya zorlanması en basit ifade ile kişi haysiyeti ve hürriyetine bir saldırı teşkil etmektedir.

7 Haziran’ın yaklaşmasıyla beraber kızışan seçim yarışında adil olmayan bu tür uygulamaların kamu vicdanında unutulmayacak yaralar açacağı bilinmelidir. Seçim süreçlerinin daha özgür ve adil bir atmosferde geçmesiyle kişilerin iradelerinin sandığa daha sağlıklı yansıyacağı gerçeği yadsınmamalıdır. Konu hakkında yetkilerin daha duyarlı olması ve bu tür şikayetlerin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

Bizler MAZLUMDER olarak siyasi partiler arasındaki adaletin zedelendiği, kişi onuru ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı, kamu çalışanlarının amirlerinin veya devletin kölesi olarak görüldüğü bir seçim sürecinin bu ülkeye huzur ve refah getirmeyeceğini tüm siyasi partilere hatırlatıyoruz. Kamuoyuna bu konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. 

 

Oktay TATLICIOĞLU

MAZLUMDER Ankara Şb. Yönetim Kurulu Üyesi

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-06-03
Okunma Sayısı : 748
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600323

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari