Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Kolluğun İnsafına Bırakılamaz!

Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Kaymakamlık vasıtasıyla yaptığı başvuru üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 25.08.2015 tarihinde Çankaya ilçesinde 30 günlük arama kararı verildiğine ilişkin haberler medyaya yansımıştır. Devlet aklını içselleştirmiş, güvenlik paranoyası ile kör olmuş bir zihnin ürünü olan ve kamuoyunda “İç Güvenlik Yasası” olarak bilinen “Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” neticesi bu karar ile polis ilçede aralıksız üst, araç, umuma açık işyerleri ve evrak araması yapabilecek, makul şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıp gözaltı işlemi uygulayabilecektir.

“Terör tehdidini” olağanüstü boyutlara taşıyarak tüm toplumda güvenlik paranoyası yaratılmış ve toplum güvenlik-özgürlük ikilemine sokularak polise verilen denetimsiz, belirsiz ve geniş yetkiler adeta meşrulaştırılmıştır.

Anayasaya, uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı, hak ve özgürlükleri keyfi biçimde sınırlandıran ve yargı güvencesini ortadan kaldıran “İç Güvenlik Yasası” kişi özgürlüğü, güvenliği ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir düzenlemedir. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin Çankaya ilçesinde 30 günlük aramaya izin verdiği kararı da arama, gözaltı gibi konularda kişilere Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile sağlanan güvencelerin iç güvenlik yasası ile bertaraf edilmesinin bir yansımasıdır.

Polislere belirsiz ve geniş yetkiler veren düzenlemelerin yargının denetim işlevini devre dışı bırakması kaygı vericiyken temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, olağanüstü hal dönemlerini anımsatan bu uygulamaların mahkemelerin verdiği kararlara dayanmasının izahı yoktur.

Mazlumder olarak kişi hürriyeti ve güvenliğinin devlet tarafından kişilere bahşedilen, zaman ve mekana göre değişebilen haklardan olmadığını belirtir, siyasal iktidarların hiçbir hukuksal sınırlama ve yargısal denetim olmaksızın gözaltına alma isteğinin kabul edilebilir olmadığını ve devletin meşruluğunun temelinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu bir kez daha hatırlatırız.


Gülnur KARA

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-09-02
Okunma Sayısı : 705
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3567343

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari