KÖKLÜ DEĞİŞİM DERGİSİNE UYGULANAN TOPLANTI HAKKI İHLALİNİ KINIYORUZ

KÖKLÜ DEĞİŞİM DERGİSİNE UYGULANAN TOPLANTI HAKKI İHLALİNİ KINIYORUZ

Sivil toplumun örgütlenmesi, toplantı yapması ve aktif mücadelede bulunması ile alınan müspet sonuçlar, dünya tarafından onaylanırken, Türkiye'de halen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı önündeki engellere bir yenisi eklenmektedir. Köklü Değişim Dergisi'nin 26.06.2011 tarihinde Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirmek istediği, özelde Suriye, genelde ise Ortadoğu'daki gelişmeleri konu alan "Ortadoğuda Neler Oluyor" isimli toplantıları , gerekli tüm yasal izinlerin alınmış ve 5000 kişinin toplantıya davet edilmiş olmasına rağmen Ankara Valiliği tarafından kabul edilebilir hiçbir açıklama yapılmaksızın engellenmiştir.
Devletin, özellikle Ortadoğu ve Suriye konulu toplantılarda sivil toplum örgütlerine yönelik tahakkümü ve baskısı kabul ve izah edilebilir değildir. Ankara Valiliği'nin muteber bir açıklama yapmaksızın söz konusu toplantının yapılmasına engel olması anayasa ve uluslararası belgelerde korunan toplantı hakkının ihlali anlamındadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. Maddesi 1. Fıkrasında; "Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapma" hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca AİHM kararlarında toplantı hakkına aykırı şekilde iç hukukta düzenlenen teferruatlı izin prosedürleri dahil mahkeme tarafından sözleşmeye aykırı bulunmakta, sözleşmeye imza atan devletlerin iç hukuklarında toplantı hakkını serbestçe kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiyesinde bulunulmaktadır.
MAZLUMDER olarak, sivil toplumun toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma taleplerine karşı, idari birimlerin gerekli kolaylıkları sağlama ve dışarıdan müdahale olmaksızın yapılmasını güvence altına alma yükümlülüğü olduğunu hatırlatıyor, Köklü Değişim Dergisi'ne uygulanan yasağın kabul edilebilir olmadığını ve toplantı haklarının ihlalini kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.


MAZLUMDER ANKARA ŞUBE BAŞKANI
ŞERİFE GÜL ARIMAN

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-06-30
Okunma Sayısı : 1236
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600345

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari