Kuran Eğitiminin Engellenmesini Hedefleyen 28 Şubat Siyasi İradesine Karşı , 70.000 İmzalık Sivil İrade

Kuran Eğitiminin Engellenmesini Hedefleyen 28 Şubat Siyasi İradesine Karşı , 70.000 İmzalık Sivil İrade

Kuran eğitiminin engellenmesi amacını taşıyan, bu vesile eğitimi verenlere ve eğitim alacaklara ilişkin getirilen sınırlamalar 28 Şubat sürecindeki siyasi iradenin, din ve eğitim alanında getirdiği vesayetlerden biridir.

MAZLUMDER 2009 yılında bir "imza at yaş sınırı kaldır" isimli bir imza kampanyası başlatarak, topladığı 70.000 imza mevcut sivil iradenin, 28 Şubat ve onu sürdüren siyasi iradenin baskı ve tahakkümünü kabul etmediğini, Kuran eğitimine yönelik sınırlamaların kaldırılmasını talep ettiğini gözler önüne sermiştir.

Söz konusu talebin yanında, anayasaya ve imzalamış olduğumuz pek çok uluslararası belgeye göre devlet hiç kimseyi eğitim hakkından yoksun bırakamaz ve anne babanın verilecek eğitimde kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitim verilmesini isteme hakkına saygı gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylıkları sağlama ödevi vardır. Buna aykırı olarak yapılan düzenlemeler ve din eğitimi alanında getirilen yasaklar, eğitim hakkının ve din ve vicdan hürriyetinin ihlali anlamına gelmektedir.

Anayasanın 24. maddesi velayet hukukunun bir gereği olarak küçük çocukların, velilerinin izni ile her türlü dini eğitimi alabileceğini belirtmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu'nu Ek 3. Maddesi ile getirilmiş olan yaz Kuran kurslarına ilişkin 12 yaş sınırlamasının, doğrudan Anayasa 24. Maddesi'ne aykırılığı sebebi ile iptali gerekmekte iken Danıştay ve mahkeme kararları ile yasak sürdürülmek istenmektedir. Buna ilaveten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğrudan kendi alanı ile ilgili olan bir meselede pasif/işlevsiz kalıyor oluşu, tekrar yapılandırılması ve dinin devlet tekelinden kurtarılması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

MAZLUMDER olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun Ek 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası başta olmak üzere din eğitimi ile ilgili kısıtlama getiren her türlü yasal düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9.maddesi ve EK 1.Protokol 2.maddesi ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslar arası sözleşmelere uyumu sağlanarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eder, din eğitiminin zorlaştırılması amacını taşıyan her türlü vesayet ve mevzuattan kurtulana dek bu çağrımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

MAZLUMDER ANKARA ŞUBE BAŞKANI

Av. Şerife Gül ARIMAN

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-06-24
Okunma Sayısı : 1037
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600363

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari