MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı'ndan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Çağrı

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Mehmet Can ÇAĞLAYAN, Gazi Üniversite'sinde asıldığı iddia edilen söz konusu afişte "şerefli türk ordusunun öldürdüğü 35 eşeği anıyoruz" şeklindeki faşizan ve nefret içerikli ifadeleri barındırdığını, söz konusu bildirinin dağıtımının yapılması ve afiş olarak asılması suç teşkil ettiğini, bir an önce dağıtılan bildiri ve afişlerin toplatılmasını ve rektörlüğün bu suçu işleyenler hakkında idari soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

 


Gazi Üniversite'si Rektörlüğü'ne gönderilen çağrı dilekçesin metni aşağıdadır.

 

                                                            DİLEKÇE'NİN TAM METNİ 

 

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

                                                                              ANKARA

 

Üniversiteniz Fen Edebiyat Fakültesi’nde dağıtılan bir bildiride, kamuoyunda Uludere Katliamı olarak bilinen Roboskî Katliamı'na ilişkin suç ve nefret söylemi içeren ifadelerin yer aldığının duyumunu almış bulunmaktayız.

Ekte de sunduğumuz, okulun yerleşkesinde asılan ve dağıtılan söz konusu bildiride geçen "Şerefli Türk ordusunun öldürdüğü 35 eşeği anıyoruz" şeklindeki ifade zımnen Roboski Katliamı'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın eşeklerden daha değersiz olduğunu beyan etmektedir. Bu ise söz konusu olayda hayatını kaybeden kişilerin şahs-ı manevisine ağır bir hakaret teşkil etmektedir. Üstelik bu hakaret suçunun hayatını kaybedenlerin etnik aidiyetleri sebebiyle işlenmiş olması söz konusu suçu bir nefret suçu haline getirmektedir. Bunun yanında, söz konusu bildiri TCK 216/2 uyarınca kamu barışına karşı da açıkça suç oluşturmaktadır.

Bunun yanında, söz konusu bildiri içinde bulunduğumuz çözüm sürecinde kamuoyundaki barış atmosferine karşı da bir saldırı içermektedir. Toplumsal çatışmayı kışkırtıcı ve toplumun içinde mevcut bulunan yarıkları derinleştirici niteliktedir. Bu anlamıyla ayrıştırıcı ve bölücüdür.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gerek uluslararası metinlerde gerek de T.C. Anayasası'nda kendisine yer bulmuş temel bir insan hakkı olmakla beraber; insan hakları teorisi bakımından geri kalan hak ve özgürlükler gibi bu özgürlüğün de doğal bir sınırının olduğu açıktır. Gerek evrensel hukuk kaideleri gerek de hukukun temel ilkeleri bakımından söz konusu bildiride bu sınır fazlasıyla aşılmıştır. Bu sebepten dolayı bu bildirinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

İşbu sebeplerden dolayı, söz konusu bildirinin dağıtımının yapılması ve afiş olarak asılması suç teşkil etmektedir ve kabul edilemez. Bir an önce, dağıtılan bildiri ve afişlerin toplatılmasını ve rektörlüğünüzce bu suçu işleyenler hakkında idari soruşturma başlatılmasını istiyoruz. Aksi takdirde kamuoyu nezdinde bu bildirinin bütün manevi mesuliyetinin rektörlüğünüzün üzerinde olacağını hatırlatıyoruz.

 

Ek: Bahse konu olan bildiri


 

 

                                                                                 

                                                                                Mehmet Can ÇAĞLAYAN

                                                                                         MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2014-01-04
Okunma Sayısı : 1384
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600349

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari