MAZLUMDER Ankara Şubesi: ÖSYM SUÇ İŞLİYOR!

ÖSYM SUÇ İŞLİYOR!

Son Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 14 Haziran Pazar günü yapılacaktır. Bu sınav bundan öncekilerde olduğu gibi yine ayrımcılık esasına dayalı olacaktır. Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı yaptığı açıklamalarda "Su için, gezin dolaşın ve başınızı açın" anlamına gelen sözler sarf ederek ayrımcılığın ve haksızlığın ÖSYM bünyesinde nasıl şekil bulduğunu beyan etmiştir.

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde eğitim özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri güvence altına alınmışken ÖSYM'nin darbe günlerinden kalma düzenlemelerle tüm bu hakları ihlal edebilmesi kabul edilemez.

Anayasanın 13. maddesinde:" Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir", Anayasanın 24. maddesinde: "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir." Anayasa 42. maddesinde: "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." Denilmektedir. Anayasal hiçbir düzenlemede başörtüsü yasağı bulunmadığından münferit mahkeme kararlarından yola çıkılarak yasak ihdas edilmesi
hukuki değildir.

Dolayısıyla kanunla konulmuş hiçbir yasak yok iken eğitim gibi temel bir hakkın engellenmesi Türk Ceza Kanununda düzenlenen eğitim ve öğretimin engellenmesi niteliğinde bir suçtur. Bu suçu işleyen kim olursa olsun cezalandırılmalıdır.

Sınav bina sorumluları, salon görevlileri ve gözetmenler memur olduklarından konusu suç teşkil eden bir fiili hiçbir suretle yerine getiremezler. Anayasanın 137. maddesinde kanunsuz emir başlığı altında: "Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." Denilmektedir.

Kılık kıyafetleri nedeniyle sınava alınmayan başı örtülü öğrencileri durumu bir tutanakla tespit ederek ÖSYM başkanı, bina sorumlusu, salon sorumlusu ve gözetmenler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

MAZLUMDER Ankara şubesi sınav günü yaşanabilecek olası haksızlıklara karşı açık olacak ve sorun yaşayan öğrencilere ve ailelerine hukuki yardım sağlayacaktır. İnternet sayfamızda durum tespit tutanağı yayınlanmaktadır.

Başvuru telefonlarımız: 0 543 349 05 06

0 312 435 77 95

Üstün BOL

Ankara Şube Başkanı

Durum Tespit Tutanağı İndirmek için Tıklayınız

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2009-06-13
Okunma Sayısı : 1577
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600367

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari