MAZLUMDER Ankara Şubesi'nden NTVye suç duyurusu

DARBECİ NTV!

NTV'de 18.03.2009 tarihinde yayınlanan "Seçim Otobüsü" programında alenen darbe çağrısı yapılmıştır. Seçimin nabzını tutmak adına belediye otobüsü kılıfına sokulmuş program aracında provakatif yayınlar yapılmaktadır.

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan, hayat ve yakın siyasi tarih bilgilerinin zayıf olduğu gözlenen kişilerin "Dini siyasete alet ettiler, bu parti kapatılsın", "Ben darbe taraftarıyım, birçok şeyin resetlenmesi lazım, darbeyle birçok kişiye gözdağı verilmesi lazım", "Bu ülkeyi koruyacak tek asker artık", "Olabilecek tek doğru şey askerin gelmesi", "En doğrusu askeriyenin gelmesi" şeklindeki sözleri internet kayıtlarında açıkça görülmektedir.

Daha vahim olan ise ilgili televizyon programının canlı yayın değil, bant yayını olmasıdır. Yani televizyonun yayın yönetmeni ve ilgili müdürleri darbe çağrılarını yayınlamama imkanına sahip oldukları halde bilinçli bir şekilde darbe çığırtkanlığı yapmıştır. "Canlı yayın kazası" denilerek geçiştirilemeyecek ve "özür dileriz" ile kapatılamayacak olan bu ayıp, televizyonculuk tarihinin kara sayfalarına eklenmiş ve sorumluları da "darbeci" sıfatını hakkıyla üstlenmişlerdir.

Darbe yapmak ne kadar suç ise darbe çağrısı yapmak, darbeyi savunmak, darbe ile ilgili imada bulunmak da suçtur. Türkiye bir hukuk devleti ise darbe çağrısı yapan ve darbe çağrısının yapılmasına zemin oluşturanlar hakkında yargı organları ve RTÜK gerekli işlemleri başlatmalıdır.

NTV'nin sahibi ve yöneticileri darbe çığırtkanlığını silik bir "özür"le geçiştiremez. Darbe yanlısı olmadıklarını söz konusu eylemin sahipleri / sorumluları hakkında gerekli müeyyideyi uygulayarak ispat edebilirler. Aksi halde NTV tarih ve sivil toplum önünde "darbe yanlısı", antidemokratik bir düzen ve militer faşizm arzulayan bir kurum olarak anılacaktır.

Bu nedenle NTV yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor, savcıları göreve davet ediyoruz.

Yapılan yayınlar aynı zamanda RTÜK kanununa aykırı olduğundan adı anılan televizyon kanalı hakkında cezai işlemlerin başlatılması amacıyla bugün RTÜK nezdinde de gerekli girişimlerde bulunuyoruz.

Üstün BOL

Ankara Şube Başkanı

Suç Duyurusu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

MÜŞTEKİ :İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışa Derneği Ankara Şubesi adına Başkan Yardımcısı Av.Celal KARA

ŞÜPHELİLER : 1 - Ferit F. ŞAHENK - Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

2 - Erman YERDELEN - Doğuş Holding Medya Grubu Başkanı

3 - NTV Televizyonu Yetkilileri

4 - Seçim Otobüsü Programının Yapımcısı ve sunucuları.

5 - Programda konuşma yapan ancak isimleri tarafımızca bilinmeyen üç kişi.

SUÇLAR : 1- Anayasayı İhlal (TCK m.309)

2- Yasama organına karşı suç (TCK m.311)

3- Hükümete karşı suç (TCK m.312)

4 - Askerleri itaatsizliğe teşvik (TCK m.319)

OLAYLAR :

1- Ulusal ve uluslar arası yayın yapan NTV adlı televizyon kuruluşunun 18 Mart 2009 tarihinde saat 12.00-13.00 arasında yayınlanan "Seçim Otobüsü" aldı programında üç kişinin "darbe çağrısı" yayınlanmıştır.

2- NTV'nin yerel seçimin nabzını tutmak için yayına soktuğu "Seçim Otobüsü" adlı programın dün yayımlanan bölümünde darbe çağrısı yapılmış ve askerler açıkça kanunlara itaatsizliğe çağrılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM ye elkonulması talebinde bulunulmuştur. Program canlı yayınlanmamasına rağmen NTV Televizyonu yetkilileri de bu talepleri tüm izleyenlerine duyurma yolunu seçmiştir.

3- Programa katılan üç kişiden biri olan erken şahıs aynen "Ben darbe taraftarıyım, Darbe ile tamamen gözdağı verilmesi lazım, bu ülkeyi koruyacak tek kişi askerdir...." şeklinde beyanlarda bulunmuştur. BU şahsın yapmış olduğu beyanatların tamamı suç teşkil etmektedir. Yargilanip cezalandirilmasi gerekmektedir. Yine programa katılan ancak isimleri bildirilmeyen diğer şahıslarda aynen "Darbe yapılması gerek.En doğrusu askerin gelmesi, geriye bile gitsek en mantıklısı bu..." şeklinde konuşmuşlardır. Her üç şahsın söylemiş olduğu sözler ile Askerleri itaatsizliğe sevkederek millet tarafından seçilen TBMM nin ve hükümetin etkisizleştirilmesi talep edilmekte ve Anayasanın ihlal edilmesi istenmektedir.

4- Türk Ceza Kanunun 309. maddesi "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü.... düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar " şeklindedir. Yine Türk Ceza Kanunun 311. maddesi, yasama organına karşı suç başlığında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini...nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler .... cezalandırılırlar." şeklindedir. Yine Türk Ceza kanunun 312. maddesi "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ....verilir." Şüpheliler, Anayasa'da; Egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı hususu ve hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hükmüne karşı çıkarak askerlerin darbe yapmasını ve TBMM yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırıarak askerlerin yönetime gelmesini talep ettiklerinden suç işlemişlerdir.

5- Aynı şekilde yukarıda belirtilen ve suç teşkil eden söylemleri dile getiren şahısların bu şekilde beyanlarda bulunmasına sebep olan ve onların bu beyanlarını övücü biçimde yayın gerçekleştiren NTV Televizyonu sahipleri ile yayıncı ve yapımcıları da bu suçlara ortak olmuşlardır.

6- NTV Televizyonu sahipleri, yayıncı ve yapımcıları bu suçları kendileri de işlemiş olmaktadırlar. Çünkü yapılan yayın canlı da değildir. Kendileri tarafından önceden çekilen bu yayını 18.03.2009 tarihinde banttan yayınlayarak bilerek ve kasten suça ortak olmuşlardır. Suçu ve suçluları övücü yayın yapmışlardır. Övücü diyoruz çünkü olay bir canlı yayın kazası şeklinde olmamıştır. Yapılan yayın banttan verilmiştir. Yani NTV Televizyonu sahipleri ile yayın ve yapımcılarının suç teşkil eden bu söylemleri bilerek ve isteyerek kasten yayınlamışlardır. Bu nedenlerle NTV Televizyonu sahipleri ve yayın ve yapımcıları da yukarıda belirtilen suçlardan dolayı yargılanmak ve cezalandırılmak zorundadırlar.

7- Tüm bu izahlarımız sonucunda şüpheliler kısmında belirttiğimiz ve sayın savcılığınızca yapılacak araştırmalar neticesinde belirlenecek diğer şüpheliler hakkında işbu şikayeti yapma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : http://aktifhaber.com/news_detail.php?id=213220, http://www.haber7.com/haber/20090318/NTV-ekranindan-darbe-cagrisiVIDEO.php

ve sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıdan beri izah ettiğimiz sebeplerden dolayı; Şüpheliler hakkında askerleri itaatsizliğe teşvik ederek T.C.Hükümetini ve TBMM ni ortadan kaldırmaya yönelik çaba içinde bulunmaları ve savcılığınızca değerlendirilecek diğer cezai hususlar yönünden gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve cezalandırılmalarını talep ederim. 20.03.2009

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin

Dayanışma Derneği Ankara Şubesi

Başkan Yardımcısı

Av. Celal KARA

RTÜK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

MÜŞTEKİ : İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği

Ankara Şubesi Adına Üstün BOL

ŞİKAYET OLUNAN : NTV Televizyon Kanalı

ŞİKAYET SEBEPLERİ

1. 18.03.2009 tarihinde saat 12.00-13.00 arasında NTV adlı televizyon kanalında yayınlanan "Seçim Otobüsü" adlı programda TCK'nun 309, 311, 312 ve 319. maddelerine aykırılık teşkil edecek şekilde sözler söylenmiştir. Program sunucusunun görüşlerini almak için mikrofon uzattığı şahıslardan üç tanesi aynen "Ben darbe taraftarıyım", "Darbe ile tamamen gözdağı olması lazım", "Bu ülkeyi koruyacak tek kişi asker", "En doğrusu askerin gelmesi geriye bile gitsek en mantıklısı bu" şeklinde sözler söylemişlerdir.

2. Bu sözler canlı yayınlanan bir programda söylenmiş olsaydı canlı yayın kazası şeklinde düşünülebilirdi. Ancak NTV Televizyonu yetkilileri yapılan bu programı banttan vermişlerdir. Yani herhangi bir kaza falan değil ortada kasten yapılan bir yayın vardır. NTV Televizyonu yetkilileri içeriği suç teşkil eden bir yayını kasten yayınlayarak suça ortak olmuşlardır.

3. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Yayın İlkeleri Başlıklı 4. Maddesinde yayınların hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine.... uygun olarak yapılacağı belirtilmiştir. Oysa NTV adlı televizyonun yetkilileri Anayasanın 6. Maddesinde yerini bulan "egemenliğin millete ait olduğu" hükmünü, yine 7. Maddesinde yer alan "Yasama yetkisi TBMM ye aittir, başkasına devredilemez" hükmünü ve 8. Maddesinde yer alan "Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir" hükmünü ihlal ederek hem egemenliğin hem de yasama ve yürütme yetkisinin askerler tarafından yerine getirilmesini yani millet tarafından işbaşına getirilen meclisin ve hükümetin yerine silahlı bir askeri darbe yapılarak askerlerin getirilmesi gerektiğini dile getirmiş olmaktadırlar.

4. RTÜK yasasının 34. Maddesine göre Anayasanın koyduğu genel ilkelere ve TCK ya göre açıkça suç teşkil eden yayınları yapanların cezalandırılması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenlerle de NTV adlı televizyon yetkilileri hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması amacıyla işbu şikayet dilekçesini yapma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ : Yukarıdan beri izah ettiğimiz nedenlerle; NTV Televizyonu yetkililerinin Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4. Ve 34. Maddesi ile TCK nun 309,311,312 ve 319. Maddelerine aykırı yayınlarından dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. 20.03.2009

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin

Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)

Ankara Şubesi Başkanı

Üstün BOL

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2009-03-21
Okunma Sayısı : 1065
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600376

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari