MAZLUMDER Sivas Gyk Bildirisi

 

 MAZLUMDER SİVAS GYK BİLDİRİSİ

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Yönetim Kurulu, 14-15 Eylül tarihlerinde Sivas'ta toplanmış, barış süreci ve yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle aşağıdaki hususları kamuoyuyla paylaşmayı uygun görmüştür:

MAZLUMDER, iç içe birçok bölgesel krizin yaşandığı bir dönemde ülkemizde büyük acılara, hak ihlallerine, baskı ve dayatmalara kaynaklık eden temel bir çatışma konusunun barışla çözülmesi yönünde geliştirilen iradeyi önemsemektedir.  Başlatılan son süreçle birlikte toplumun tüm kesimlerinde barış ve çözüm beklentisinin yükseldiği görülmektedir. Buna karşı sürecin akamete uğraması, telafisi uzun yıllar mümkün olmayacak bir hayal kırıklığına yol açacaktır. MAZLUMDER, son dönemde gündeme yansıyan görece tıkanmanın, sürecin bütün taraflarının olumlu yönde katkılarıyla bir an önce giderilmesi gerektiği kanaatindedir.

Hem süreci geliştirmek, hem de tüm süreçlerden bağımsız olarak ele alınması gereken önemli bir gündem maddesi de eğitimdir. Sorun, Millî Eğitim Sistemi’nin “tek tipleştirici”, “ötekileştirici”, “otoriter” ve “milliyetçi” bir sistem olarak tasarlanmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla eğitim sistemi, toplumun dini ve etnik farklılıklarını gözetmemekte, ona tektip bir kimliği, düşünceyi, inancı ve hayat tarzını dayatmaktadır. Eğitim müfredatının ve okullardaki uygulamaların bütün ayrıntıları da bu özelliğine yansımaktadır. MAZLUMDER, mevcut eğitim anlayışının yerine insanlık onuru ile temel hak ve özgürlükleri esas alan bir eğitim anlayışının benimsenmesini savunmaktadır. Bu kapsamda:

1) İlkokullarda “Öğrenci Andı” zulmü halen devam etmektedir. Bu ant, hem etnik hem de dini kimliklerin inkârını esas alan bir dayatmadır. Bütün temel insan hakları ilkelerine, pedagojik kaidelere, insan fıtratına ve İslam’ın inanç esaslarına aykırı olan bu uygulamaya artık son verilmelidir.

2) Eğitimdeki tektipleştirici ve ideolojik yaklaşımın temel yasal dayanağı kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu kaldırılmalıdır. Her toplumsal grubun, kendi kimliğine ya da inancına göre kendi müfredatını belirleyip, uygulama imkânına sahip olacağı bir anlayış benimsenmelidir.

3) En temel insan haklarından olan anadilde eğitim hakkı, Cumhuriyet tarihi boyunca evrensel insan hakları sözleşmelerine ve dini referanslara aykırı olarak gasp edilmiştir. Hükümet, devletin bir asırlık gasp politikasını devam ettirmek suretiyle, anadilde eğitim hususunda toplumsal talepleri görmezden gelmekte, resmi tezlerde direnç sergilemektedir. Bu hak, tüm süreçlerden bağımsız olarak bir an önce tanınmak zorundadır. Ülkedeki resmi dil dışındaki tüm diğer dilleri “tehdit” olarak algılayan yaklaşımdan vazgeçilmeli, çokdilli eğitim programları aracılığıyla anadilde eğitimin önü açılmalıdır.

4) Eğitim sürecinin her kademesinde, inanç ve ifade özgürlüğü bağlamında başörtüsü ile eğitim alma ve verme hakkı tanınmalı, yapılan son yönetmelik değişikliğinin uygulanabilmesi için okullarda ibadete uygun mekânlar tahsis edilmelidir.

Kurulduğu günden bugüne, hak, adalet ve özgürlük gibi temel şiarların savunucusu olan MAZLUMDER, ülkemizde ve bölgemizdeki tüm halkların yaşadıkları acıların, inkârların ve zulümlerin bir an önce son bulmasını, kalıcı bir barış ve esenliğe kavuşmasını temenni etmektedir.

 

MAZLUMDER
Genel Yönetim Kurulu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2013-09-16
Okunma Sayısı : 562
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600334

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari