MAZLUMDER'den Altındağ Belediye Başkanı'na Açık Mektup

Mazlumder Ankara Şubesi Başkanı Abdurrahman Ünlü, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye gönderdiği mektupta yaklaşık 40 bin Suriyeli mültecinin ikamet ettiği Siteler bölgesinde gerçekleştirilecek olan yıkımların Suriyeliler için bir çözüm üretilene dek ertelenmesi çağrısında bulundu.

Mazlumder Ankara Şubesi Başkanı Abdurrahman Ünlü, Ankara'da yer alan, Siteler ismiyle bilinen ve yaklaşık 40 bin Suriyeli mültecinin ikamet ettiği bölgede gerçekleştirilmek üzere projelendirilen kentsel dönüşüm programı hakkında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ünlü, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan bölgede yaklaşık 40 bin Suriyeli mültecinin yerleşik durumda olduğunu ve kendilerine bir düzen kurduklarını vurguladığı mektubunda, "yıkımlar yeni sosyal sorunlara yol açacak ve mültecilerin yaşamış oldukları onca hak ihlaline, mağduriyete ve travmatik deneyime yenilerini ekleyecektir." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Ünlü tarafından Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye gönderilen mektup şu şekilde:

Sayın

Veysel Tiryaki

Altındağ Belediye Başkanı,

Belediyeniz sınırları içerisinde bulunan Siteler bölgesinin, Suriye’deki iç savaşın başlangıcından beri yoğun bir mülteci göçü aldığı ve bu göçün halen de devam ettiği, ilgili bölgenin adeta bir mülteciler/sığınmacılar yerleşim bölgesine dönüşmüş olduğu malumunuzdur.

Derneğimiz tarafından yapılan alan çalışmaları ve ilgili gözlemler/görüşmeler neticesinde; Siteler bölgesinde 40 binden fazla Suriyeli mültecinin yaşadığı, bu mültecilerin bölgede bulunan gecekondularda barındığı, çalışma çağında olan 4-5 bin civarında mültecinin Siteler bölgesindeki mobilya üretimi yapan işyerlerinde çalıştığı ve mobilya üretiminin mültecilere ciddi bir istihdam sahası oluşturduğu, ilk/orta okul seviyesinde olan binlerce çocuğun bölgedeki okullarda eğitim gördüğü ve eğitim sistemine sağlıklı bir şekilde adapte olduğu, mültecilerin kendi işyerlerini (lokanta, atölye gibi) açarak kendilerine istihdam sahası oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir. Yine mültecilerin yerel halk ile de bütünleştikleri, mültecilerle yerel halk ile aralarında ciddi bir toplumsal çatışmanın olmadığı anlaşılmıştır. Kısacası mültecilerin, bu bölgede kendilerine ‘‘yeni bir yaşam alanı’’ oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Savaş ve savaşın ardından gelişen süreçte ortaya çıkan temel insani ihtiyaçların karşılanması mülteciler için son derece önemli ve gereklidir. Özellikle ülkemizde yer alan kamp dışında yaşayan mülteciler için uluslararası sözleşmeler gereği sağlanması gereken insani standart ve hakların sağlanamadığı açıktır. Buna rağmen, Siteler bölgesindeki mültecilerin barınma, beslenme, güvenlik gibi hakların tesisi bakımından hayatın idamesi için gerek duyulan asgari bazı standartlara eriştiği gözlemlenmektedir.

Bütün bunlara rağmen; Siteler bölgesinde Suriyeli mültecilerin kiracı konumunda barınmakta olduğu bazı gecekondu mahallelerinin ileriki günlerde Kentsel Dönüşüm programı çerçevesinde yıkılmaya başlanacağı, burada barınan mültecilerin de en kısa sürede barınmış oldukları gecekonduları boşaltmaları için çağrı yapıldığı, hatta Önder ve Hacılar mahallelerinde 09.06.2015 tarihinde yapılan duyurular ile bölge sakinlerine 10 gün sonra bu mahallelere verilen elektrik ve su hizmetinin kesileceği bilgisinin verildiği tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır.

On binlerce mülteciyi uyum sağlamış oldukları ortamlarından koparmak, zaten var olan barınma problemini daha da güçleştirmek, mültecileri çalıştıkları işyerlerinden uzaklaştırarak işyerlerine erişimlerini zorlaştırmak, mülteci çocukları eğitimle adapte oldukları bir sistemden alıkoymak, yerel halk ile bütünleşmiş olan bu kitleyi farklı yerlere göndererek yeni toplumsal çatışmalara zemin hazırlamak; elbette ki yeni sosyal sorunlara yol açacak ve mültecilerin yaşamış oldukları onca hak ihlaline, mağduriyete ve travmatik deneyime yenilerini ekleyecektir.

Kentsel Dönüşüm programı kapsamında yapılacak yıkımların ardından kiracı konumunda olan mülteciler hiç bir yardıma sahip olamamakta, hiçbir hak talebinde bulunamamaktadır. İlgili bölgedeki gecekonduların yıkılması ile birlikte bu büyük kitlenin nerede barınacağı ve nereye taşınacağı belli değildir. MAZLUMDER olarak, yoğun hak ihlallerinin yaşanmasından dolayı yakın çalışma bölgelerimizden biri olan Siteler’de kentsel dönüşüm programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yıkımların bölgede yaşanan hak ihlallerini ciddi biçimde derinleştireceğinden endişe duymaktayız.

Henüz yıkımlara başlanmadan önce bu büyük kitle için ortaya çıkan barınma problemi gibi temel insani ihtiyaçların acilen çözülmesi, bu konuda gerekli politikaların ivedilikle üretilmesi ve uygulanması gerektiği aşikardır. Bu bağlamda, mültecilerin yüksek yararı göz önüne alınarak, bölgede hayata tutunmaya çalışan kiracı konumundaki mülteciler için alternatif ve gerçekçi bir çözüm üretilene dek yıkımların başlatılmaması, olası bir çözümün uygulanması için kentsel dönüşüm programının en azından aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, kentsel dönüşüm programının hala başlamamış olduğu belediye sınırları içerisindeki diğer bölgelere mültecilerin sevki yönünde ve kolaylaştırıcı önlemler alınması gibi politikaların geliştirilmesi gerekli gözükmektedir.

Altındağ Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir belediye olduğu kamuoyunca ve bizce bilinmekte ve hizmetleri takdir edilmektedir. Sizlerin, ifade etmiş olduğumuz sorunu imkanlar dahilinde çözecek hassasiyete sahip olduğunuzu biliyor, ilgili soruna en kısa sürede çözüm getirmenizi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı

Abdurrahman ÜNLÜ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-06-10
Okunma Sayısı : 2003
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203739