SALİH HUDEYR IRAK'A İADE EDİLMESİN

Derneğimize başvuru yapan Avukat İ.G. 

Irak uyruklu ve Sünni müvekkili Salah Hıdeyr Hazzaa El Buacil'inin, Bolu Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden hakkında alınan sınır dışı kararı sebebiyle Akyurt Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altına alındığını,  müvekkili hakkında alınan sınır dışı kararına karşı açtığı iptal davası reddedildikten sonra Anayasa Mahkemesine başvuru hazırlığı yaparken 27.12.2022 günü sabah müvekkilinin ailesini arayarak, eşyalarını topladıklarını ve kendisine bilgi verilmeden geri gönderme merkezinden çıkarılmakta olduğunu iletmiş ve kısa bir süre sonra arkadaşları da ailesini arayarak müvekkilin Irak’a sınır dışı edileceğinin söylendiği bilgisini vermiştir. Müvekkilinin Sünni olduğundan Irak’ta zulüm görme riski altında olduğunu ve ayrıca bütün ailesi Türkiye’de sığınmacı olarak yaşayan müvekkilin şu anda sınır dışı edilme riski bulunduğunu belirtmiştir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacını taşımaktadır.
“Geri Gönderme Yasağı” da kanunda Madde 4'te “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.” şeklinde yer almıştır.
 
Bu kanuni düzenlemeye rağmen Ülkemizde Uluslararası koruma başvurusu ile Bolu'da ikameti olan Salah Hıdeyr Hazzaa El Buacil'inin Bolu Valiliğince sınır dışı kararı alınması ve söz konusu kişinin mezhebinden dolayı Irak'ta idam, kötü muamele, insanlık dışı aşağılayıcı ceza ve davranışa maruz kalma ihtimali devam ederken sınır dışı kararının uygulanmasında ısrar edilmesi hem Anayasa mahkemesinin yerleşik kararlarına, hem uluslararası mülteci hukukuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

MAZLUMDER olarak Salah Hıdeyr Hazzaa El Buacil'i hakkında alınan sınır dışı kararının uygulanmasından telafisi imkansız insan hakları ihlalleri oluşmadan vazgeçilmesini talep ederiz.

#SalihHudeyrIrak'aİadeEdilmesin

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2022-12-27
Okunma Sayısı : 264
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4346783