SURİYE'DEKİ OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİNE SON VERİLSİN!

SURİYE'DEKİ OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİNE SON VERİLSİN!

Suriye'de birçok temel insan hakları sorunu bulunmaktadır. Kürtlere yönelik ayırımcılık, yargı sisteminde evrensel hukuk ilkelerine aykırı düzenlemelerin olması, hapishane ve tutukluluk şartlarının olağanüstü hal yasalarıyla belirleniyor olması, Müslüman Kardeşler üyeleri ve birçok farklı siyasi görüşlere yönelik baskılar, basın ve ifade özgürlüğü önünde çeşitli engellerin bulunuyor olması gibi insan hakları alanında birçok eksiklikler bulunmaktadır.

İnsan hakları alanında yaşanan sıkıntıların en önemli kaynağı ise halen ülkede uygulanmakta olan olağanüstü hal yönetimidir. Mart 1963'ten beri uygulanan olağanüstü hal yasası nedeniyle, güvenlik güçleri şüpheli gördükleri kişiyi hakkında karar olmaksızın tutuklama yetkisine sahiptir. Bu yasaya göre gözaltı süresi belirsizdir ve tutuklu yakınlarına durumla ilgili haber vermek gibi bir zorunluluk yoktur. Yine bu yasa ile devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur ve bu mahkemelerin yargılama usulleri uluslar arası hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Halen yürürlükte olan bu olağanüstü hal yönetimi nedeniyle ülkedeki birçok insan hakları savunucusu da haksız tutuklamaya maruz kalmaktadır. Haitham al-Maleh, Muhanad al-Hassani, Şam Deklarasyonu mahkumları gibi halen bir çok insan bu yasa gereği gözaltında tutulmaktadır.

Olağanüstü hal yönetiminin halen geçerli olduğu ülkede uygulanmakta olan kanunlar, insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı kanunlardır. Halen yürürlükte olan insan haklarına aykırı ve çeşitli baskı unsurları içeren kanunlar şunlardır:

· Güvenlik Yasası ( 22 Aralık 1962)

· Devrim Koruma Yasası ( 17 Ocak 1965 )

· Devlet Güvenliğini Sağlama Yasası ( 14 Ocak 1969 )

· Askeri Mahkemeleri Düzenleyen Yasa ( 17 Ağustos 1967 )

· Devlet Güvenlik Mahkemelerini Düzenleyen Yasa (28 Mart 1968 )

· 49. Sayılı kanun ( 7 Ağustos 1980 )

· Devlet kurumlarında çalışmayı düzenleyen 39 Sayılı Kanun (15 Ağustos 1981)

Bu yasalar içerisinde en çok ihlale neden olan ise '49. Yasa' olarak bilinen ve halen yürürlükte olan yasadır. '49. Yasa' Müslüman Kardeşler Teşkilatına üye olmayı büyük bir suç olarak kabul etmekte ve bu kişileri idamla yargılamaktadır. Yasa gereği halen idamla yargılanan birçok Teşkilat mensubu idam cezası yerine müebbet, ağırlaştırılmış hapis ve çalışma yasağı gibi yaptırımlarla da cezalandırılmaktadır.

Suriye'de Kürtlere karşı da çeşitli siyasi sosyal ve kültürel baskılar bulunmaktadır. Suriye'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt'ten 350.000'den fazlası ülke vatandaşı sayılmamakta ve kendilerine verilen kimliklerde yabancı diye gözükmektedirler. Bu statüye sahip olan Kürtlerin seçme-seçilme, mülk edinme, devlet dairelerinde memur veya işçi olarak çalışma, devlet hastanelerinde tedavi görme ve seyahat etme gibi temel hakları mevcut değildir.

Haitham al-Maleh, Muhanad al-Hassani, Şam Deklarasyonu Mahkumları gibi insan hakları savunucularının serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Bu metinde imzası olan kuruluşlar geçtiğimiz günlerde Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın inisiyatifiyle serbest bırakılan 36 siyasi tutukluyla ilgili Devlet Başkanının atmış olduğu bu adımı olumlu karşılamıştır. Bu yönde daha fazla adım atılması noktasında Suriyeli yetkililere çağrıda bulunarak ülkedeki olağanüstü hal yönetiminin kalkması, 49. Sayılı Yasa gibi insan haklarına aykırı yasaların yürürlükten kaldırılması ve bu yönde yargı reformu yapılması, haksız gözaltı ve tutuklamaların önüne geçilmesi, Kürtlere yönelik ayrımcı politikalara son verilmesi çağrısında bulunuyor.


DESTEK VEREN KURULUŞLAR

ADALETDER

ASDER

DOKAP

FECR YAYINEVİ

İNFAK

İLKDER

MAZLUMDER

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

VAHDET VAKFI

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-04-17
Okunma Sayısı : 1197
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3600332

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari