MAZLUMDER’de vicdani redçi Mehmet Ali Başaran’a destek için duruşma sonrası basın toplantısı gerçekleştirildi.

 

‘Askere gitmeyin çünkü’ ifadelerinin yer aldığı 381 cümleyi kitaplaştırdığı için hakkında ‘Halkı askerlikten soğutmak’ suçlamasıyla dava açılan vicdani redçi Av. Mehmet Ali Başaran’ın ilk duruşması 29 Eylül Salı Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Başaran’a destek olmak için arkadaşları tarafından duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Aralarında MAZLUMDER Ankara Şubesi yönetici ve üyelerinin de bulunduğu topluluk, açıklama sonrası gözlemci olarak duruşmaya katıldı.

Duruşma sonrası saat 14.00’te konuyla ilgili olarak moderatörlüğünü MAZLUMDER Ankara Şubesi Ynt. Kr. Üyesi Ahmet Işıktekiner’in yaptığı ve aralarında sanık Mehmet Ali Başaran, avukatı ve aynı zamanda MAZLUMDER Asker Hakları Komisyonu Başkanı Mahir Orak ve MAZLUMDER MYK Gn. Skrtr. Yrd. Ramazan Tekeş’in de bulunduğu bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Işıktekiner’in açılışı yapmasının ardından sözü ilk olarak sanık Mehmet Ali Başaran aldı. Zorunlu askerliğin bir zulüm olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başaran, insanların, kutsallarının ve putlarının bulunduğu bu alanda söz söylemekten kaçınıldığını ifade ederek, askerliğin, insanların kutsallarının en çok istismar edildiği alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Kendisinin ‘Halkı askerlikten soğutmak’ suçlamasıyla yargılandığını fakat asıl meselenin askerlik kurumunun sorgulanmasının önüne geçmek olduğunu, zorunlu askerlik denilen mekanizmanın modern bir kölelik olduğunu belirten Başaran, tüm bu mekanizmaları işler kılabilmek için de “halkı askerlikten soğutmak” gibi akıl dışı, mantık dışı, vicdan dışı, anayasaya ve hukuka aykırı bir suç üretildiğinin altını çizdi.  

Anti-militaristlerin, sosyalistlerin, anarşistlerin bu alanda söz ve eylem üretmelerine karşılık bu ülkedeki Müslüman camiaların içine düştükleri derin sessizliğin vicdanları yaraladığını ifade eden Başaran, “İnsanların kandırıldığı, savaş endüstrisinin, ticaretinin, şehadetinin, cihadının, türlü peygamber ocaklarının tedavüle sokulduğu, açıkça istismar edildiği, alınıp satıldığı, ekonomik bir değer olarak iş gördüğü bir yalan ve talan ortamında bizim bu sorgulamaları cesurca yapmamız gerekiyor.” dedi.

Başaran’ın ardından ikinci olarak, sanığın avukatlığını yapan ve MAZLUMDER Asker Hakları Komisyonu Başkanı olan Av. Mahir Orak söz aldı.

Tarihsel geçmişine baktığımızda askerliğin, ulus kimlik bilinci oluşturmak için üretilmiş bir devlet sembolizmi olduğunu söyleyen Orak, Türkiye’nin bu sembolizmi her nedense kabul ettiği laiklik, batı hukuku vs’nin dışında tutarak biraz dini biraz da kültürel motiflere sokarak insanlara pazarladığını fakat teknik olarak bunun alt yapısında insanlara ulus kimliği kazandırmak ve onlara bir şekilde bu devlete, bu sisteme aidiyet hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Halkı askerlikten soğutma suçunun devletin aslında gizli bir şiddet iması içeren suçlarından biri olduğunu ifade eden Orak, Türkiye’nin bu konuda zaten mahkum edildiğini söyleyerek “47 tane Avrupa Konseyi üyesi ülkeden vicdani redle ilgili düzenleme yapmayan tek ülke Türkiye. Bunun geleneksel tarafları olduğu kadar devletin kuruluş paradigmasıyla ilgili tarafları da vardır. Sistem insanları bir şekilde devletle karşılaştırmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak MAZLUMDER MYK Gn. Skrtr. Yrd. Ramazan Tekeş konuyla ilgili görüşlerini ifade etti. Bunların bir sivil itaatsizlik eylemi olduğunu söyleyen Tekeş, “Türkiye devletinin veya toplumunun askerlik kurumuna atfettiği önem herkesçe kabul edilmek zorunda değildir.”  dedi.

Zorunlu askerliği kabul etmeyenlere yönelik baskı ve zulümlerin olduğunu söyleyen Tekeş “Bizler Mazlumder olarak hiç kimsenin vicdanına aykırı olarak silahlı savaş hizmetine sunulamayacağını ve ilerde bu tür yargılamaların Türkiye için utanç yargılamalar olarak anılacağını belirtmek istiyoruz. Bu yargılamaları da takip etmeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından soru-cevap faslıyla basın toplantısına son verildi.

MAZLUMDER Ankara Şubesi

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Dava TakipTarih 2015-09-30
Okunma Sayısı : 1558
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4346800