ANKARA İnanç Özgürlüğü Platformu 117. Hafta Basın Açıklaması...
26.04.2008

Modern Hayat İnsanı Tutsaklaştırırken

Hz. Peygamber ÖzgürleştiriyorDeğerli Basın Mensupları!.. Kıymetli Ankaralılar!..

Üzülerek belirtmeliyiz ki geleceğimiz olan gençlerin modern-ötesi dönemde genetiği bozulmuştur. Okullarda ve sokaklarda kol gezen şiddet sarmalı bu problemin sosyolojik tahlilini gerekli kılmaktadır.

Gençliğin kendi olabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi, içkin özelliklerini inkişaf ettirebilmesi için popüler kültür karşısında doğala, iyiye, fizikötesi hakikate (vahiy) yönlendirilmesi gerekir. Yaşadığımız çağda aşırı mal bollaşmasının etkisiyle edinme güdüsü kışkırtılmakta, kitle iletişim araçları da `kullan-değiştir` düşüncesini yerleştirerek anlık mutlulukları öne çıkarmaktadır. Yoksul kitlelere başkasının yaşantısı, evi, zevkeleri sunularak insanlar kendi olmaktan çıkıp anlık arzularının elinde birer tutsak oluveriyorlar. Özellikle gençler bu tuzağa düşmekte ve küçük yaşlarda başlayan karşıt cinslerin çarpık ilişkileri, onların insani özelliklerini aşındırmakta, gençleri tüketen birer canlıya dönüştürmektedir. Gençleri ve öğrencileri verimlilikten düşüren bu anlık zevklerin tutsaklığından kurtaracak, onlara gerçek özgürlük tadında zevklerini de sevgilerini de sahih ve doğal zemininde yaşamayı öğreten dini değerlerle tanıştırılması her zamanki ödevimizdir. Zira din ve peygamber; tuzağa düşürülüp tutsaklaştırılan yeryüzü sakinlerinin özgürleşmesi ve insanlaşması için gelmiştir. Nitekim Allah'ın elçisinin bir adı da "Kur'an'ın tabiri" ile zincirlerden kurtaran, özgürleştiren Peygamber'dir.

İnsanları, gençleri ve tüm kesimleri sözünü ettiğimiz tuzağa karşı bilinçlendirmek salt öğretmenlerin değil, halka öncülük yapan herkesin ödevidir. Gaziantep'te öğrencileri bilgilendirmek isteyen bir öğretmenle ilgili "CD izletti öğrencileri bunalıma soktu" şeklinde servis edilen haber, bir kısım medyanın, tuzağın bir parçası olduğu yönündeki kuşkularımızı teyit etmektedir.

Ayrıca spor camiasından herkesin yakından tanıdığı sevgili Hakan'ın; oynanacak derby maçı için kutlu doğum haftasına yakışır bir izleyici beklediğini açıklamasının ardından spora din karıştırdığı şeklindeki yorumlar bazı çevrelerin hala din konusundaki şartlanmışlıklarından kurtulamadıklarını gösteriyor.

Bugün mevlidinin 1480. senei devriyesinde Allah'ın son peygamberi Muhammed Mustafa sav'in en çok hak, adalet ve hürriyetçi mesajlarına ihtiyaç duyulduğu bir süreçte Nebi-yi Ekrem'in bu boyutunu gündemimize alarak yineliyoruz:

Barış ve huzur için herkese adalet ve hürriyet.

İnanç Özgürlüğü Platformu Adına

Özerk Diyanet Evkaf Sendikası Başkanı

Mustafa ALTUNKAYA

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı EylemlerTarih 2008-04-26
Okunma Sayısı : 1765
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607139

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari