Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 179. Hafta Basın Açıklaması

Ankara Makine Mühendisleri Odası kendisinden mesleki bir belge talep eden başörtülü bir üyesine başı açık fotoğraf vermesi kaydıyla belge düzenlenebileceğini, aksi halde belge verilmeyeceğini söyleyerek yasaklara yeni bir boyut getiriyor.

Üniversiteden bir şekilde diplomasını alarak meslek sahibi olduklarını ve yasakların menzilinden çıktıklarını zanneden başörtülüler, özel sektörde bile bazı mesleklerin icra edilebilmesi için üye olunması gereken odalar ve birliklerin yasakçı tavrı yüzünden çalışamıyor. Yani başka bir deyişle başörtülülere kamusal alanlarda nefes aldırmayan yasakçılar, özel alanlarda da sosyal ve psikolojik bir ölüm öngörüyor.

Meslektaşları arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ile üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını her platformda savunmak amacıyla kurulduğu iddia edilen meslek örgütlerinin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen keyfi yasaklar üretebilmesi yasakçı zihniyetin içinde bulunduğu karanlığı resmetmektedir.

Sivil toplum örgütü adı altında faaliyet gösteren ancak kamu otoritesinden beslenen ve kamu denetiminde sözde sivil toplumculuk yapan meslek örgütlerini insan hak ve hürriyetlerine saygılı olmaya çağırıyoruz.

Meslektaşlarının menfaatlerini koruması gerekirken, üyelerine kılık kıyafetinden dolayı mesleki belgeleri düzenlemeyerek serbest çalışmalarına engel olan ve ekonomik anlamda zarara uğratan ideolojik yapılanmalar/meslek örgütleri, "üyelerinin menfaatlerini koruma amacıyla kuruldukları" yalanını daha fazla sürdüremezler.

Üstelik meslektaşlarının menfaatlerini korumak bir yana zarara uğratan siyasallaşmış meslek örgütleri bağımsız meslek örgütleri olamazlar.

İdeolojik saplantılarını meslektaşları üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandıran hizipçi meslek odası çalışanları ve yöneticileri meslek örgütlerinin saygınlığını ve güvenini yeniden tesis edebilmesi için hemen ayıklanmalı ve tasfiye edilmelidir.

Adalet temeline dayalı kılık kıyafet veya düşünce farklılıklarını değil, üyeleri arasında liyakat ve ehliyete göre işlem yapan, kendi hizipçi, ideolojik fantezilerini meslektaşlarına yansıtmayan bir makine mühendisleri odası istiyor, oda yöneticilerini bu ayıptan kurtulmaları ve hatalarından vazgeçmeleri hususunda uyarıyoruz.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformunun 179. basın açıklamasını MAZLUMDER Ankara Şubesinden Esra Duru yapmıştır.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı EylemlerTarih 2009-06-27
Okunma Sayısı : 1047
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3601562

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari