Ankara İnanç Özgürlüğü Platformunun 215. hafta Basın Açıklaması

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU'NUN

06.03.2010 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları, hak ve özgürlükler konusunda desteklerini esirgemeyen sevgili dostlarımız! Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu adına hepinize hoş geldiniz diyor, selamlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi bir takım mihraklarca ülkemiz bir çıkmaza, bir kaosa doğru götürülmeye çalışılıyor. Halkımızı bölmek, birbirine düşürmek için, tüm yöntemler deneniyor. Sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî gibi kutuplaşmalar oluşturup insanımızı birbirine düşürme planları, senaryoları yapılmaktadır. Dolayısıyla halkımızı bölünmekten, birbirine düşman hale gelmekten, anarşi ve kaosa düşmekten koruma yönünde gereken tedbirler alınmalıdır. Bunun yolu da asırlarca Türkü-Kürdü, Lazı-Çerkezi, Alevisi-Sünnisiyle birlikte yaşamalarını temin eden temel dinamikleri tekrar hayata geçirmektir. Bu dinamiklerin başında da örf, adet, gelenek ve kültür gibi değerler ile asırlarca insanımızı bir arada tutan "dini bağlar" gelmektedir. "Kürt Açılımı", "Demokratik Açılım", "Hoşgörü" gibi sloganlarla birlik ve beraberlik çağrısı yapanların, bu önemli dinamikleri göz önünde bulundurmaları ve "İnanç ve İfade Özgürlüğü"nü güvence altına alarak, art niyetlilerin önüne geçmeleri gerekmektedir.

Daha dün, seçim propagandası ve siyasi çıkarlar için "çarşaflı hanımlara rozet takanlar", bugün çarşafları yırtıp ayakları altına alarak çarşafla özdeşleştirmeye çalışan inanan insanlara hakaret ve saldırı güdülerini tatmin etmeye çalışmışlardır. "Din ve Vicdan Özgürlüğü"nün karşısındaki bu zihniyete fırsat verilmemeli ve toplumun huzurunu bozacak bu tür davranışlara gereken yasal işlemler derhal uygulanmalıdır.

İnsanlarımızı "inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü" yönünde kıskaç içine alan, ona yaşama hakkı tanımayan, "cunta anayasalarının" bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Daha dün, "12 Eylül Anayasası tasfiye edilsin." diyen CHP lideri, Anayasa'nın değiştirilmesinin gündeme geldiği şu günlerde; "Anayasa değişikliği yapılamaz, yoksa yargıya gideriz." diyerek, milletimizin menfaatine olacak her olumlu adıma çelme atma görevini devam ettirmektedir.

Evet, bu tür zihniyetlere rağmen tüm özgürlüklerin önünün açılması, hiç kimsenin inancı, düşüncesi, kılık kıyafeti sebebiyle baskı, zulüm ve hakarete uğratılmaması yönünde düzenlenecek "sivil bir anayasa" hazırlanmalıdır. Ve bilinmelidir ki; TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN ASLA TAVİZ VERİLMEZ.

Platformumuzun temel hedefi "inanç ve düşünce özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması" olduğu için, taleplerimizi yetkililerin gündemine tekrar sunuyor, bu ve benzeri konularda acil çözümler beklediğimizi ifade ediyoruz:

- Eğitimde eşitlik

- Katsayı adaletsizliğinin giderilmesi

- Başörtüsü sorununun çözülmesi

- Çalışma özgürlüğünün herkese tanınarak, kıyafeti sebebiyle mağdur edilen bayanların mağduriyetinin giderilmesi

Basın açıklamamızı bitirirken, katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki basın açıklamasında görüşmek dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

Vahdet Vakfı Adına

Muhittin Özdemir

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı EylemlerTarih 2010-03-08
Okunma Sayısı : 1055
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4346796