MAZLUMDER Ankara Şube’de “İnsan Hakları Mücadelesinde Usul ve Metod Çalıştayı”yapıldı.

MAZLUMDER Ankara Şube’de  “İnsan Hakları Mücadelesinde Usul ve Metod Çalıştayı”yapıldı.

Mazlumder Ankara Şubede  Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Osman YURT  Moderatörlüğünde  “İnsan Hakları Mücadelesinde Usul ve Metod Çalıştayı”yapıldı.

 

Çalıştay’a   Yönetim Kurulundan: Abdurahman Ünlü, Ali Dalaz, Mehmet Altun, Mehmet Yavuz Ay, Aziz Oğuz Karaman,  Yrd. Doç Dr. Nevfel Boz, Ali Estelik, Ayhan Demir, İsmail Ünal, Osman Yurt katıldılar.

Kolaylaştırıcı: Osman Yurt

Çalıştayın İlk turunda, katılıcılar  sınırsız, tartışmasız şekilde görüşlerini ifade etti.

İkinci turda tartışma yapılarak fikir alışışverişinde bulunuldu.

Çalıştayda taraflar arasında son derece uyum gözlenirken ; hakaret, şiddet, küfür anlamına gelebilecek en ufak vurgu bile yoktu. Son derece saygılı bir dil hakim oldu.

Her görüş ifade edilmeye çalışılırken;üyelere ayrılan süre  mümkün olduğunca uygun kullanıldı. En uzun vakti 24 dakika ile M. Yavuz Ay - ki hakkı idi', en az süreyi Ali Estelik 1 dakika olarak kullandı. Zaman uzadı ancak pek rahatsızlık olmadı.

Son bölümde olumlu  ve daha iyi olması gereken tesbitler tahtaya yazılarak kalıcı olması sağlandı.

Çalıştayda öne çıkan olumlu tespitler:

1.MAZLUMDER'de Güven duygusu oluşuyor.
2.Farklılıklara saygı var.
3.Samimiyet ve sıcak hava hakim...
4. İnsanlar mali katkı vermeyi kendileri teklif ediyor.
5. MAZLUMDER markası yükseliyor.
6. İletişim kanalları açılıyor.
7. Ankara şube canlı, düzenli.
8. Birikimli insanlar var.
9. Atölye çalışmaları niteliği artırıyor.
10. Aylık konferanslar devam ediyor. Aylık basın açıklamaları düzenli yapılıyor.
11. İslama aykırı olmama çabası ile çalışmalar sürüyor.

Daha iyi olmalı başlığı ile yapılan tesbitler:

1. Organizasyon, üyelik geliştirme, mali kaynak oluşturma gelişmeli.
2. Tekrarlardan kaçınmalı.
3. Faaliyetler raporlanmalı, arşivlenmeli.
4. Yazılı, görsel yayın, youtube vs kullanılmalı.
5. Sadece görev alanların değil herkesin yapabileceklerini kendiliğinden belirleyerek insiyatif alması anlamında durumsal liderlik benimsenmeli.
6. Polemikten kaçınmalı.
7. Gençler, kadınlar, akademisyenler kazanılmalı. Avukatlarla istişare edilmeli
8. İç ve dış iletişim artmalı.
9. Yönetim ve ekip güçlendirilmeli.
10. Koalisyonlarla çalışma, daha iyi yapanları destekleme benimsenmeli.

Son olarak bu tespitler için herkesin değerlendirmesi alındı.

Ortaklaşılan konular olarak iki olumlu üç de daha iyi olması gereken tespitler atölye çalışmasının sonuçları olarak belirlendi:

MAZLUMDER’de  Güven duygusunun oluşması ve Atölye çalışmalarının niteliği arttırması olumlu tesbitler olarak kararlaştırıldı.

Daha iyi olması gerekenler olarak: Organizasyonun, Üyelik Geliştirme ve Mali Kaynak Oluşturmanın gelişmesi, Gençlerin, Kadınların, Akademisyenlerin kazanılması, Yönetimin Güçlendirilmesi gerektiği kabul edildi.

Tarih: 12.1.2019

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2019-01-19Tür İnsan Hakları ÇalıştayıYer Ankara ŞubeKatılımcılar Abdurahman Ünlü, Ali Dalaz, Mehmet Altun, Mehmet Yavuz Ay, Aziz Oğuz Karaman,  Yrd. Doç Dr. Nevfel Boz, Ali Estelik, Ayhan Demir, İsmail Ünal, Osman Yurt
Okunma Sayısı : 434
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203726