Mazlumder Ankara Şube’de: “İslam Dünyasındaki Siyasi Krizler (Savaşlar, Çatışmalar, Terör) ve İnsan Hakları” Semineri Yapıldı…

Mazlumder Ankara Şube’de: “İslam Dünyasındaki Siyasi Krizler (Savaşlar, Çatışmalar, Terör) ve İnsan Hakları” Semineri Yapıldı…

Mazlumder Ankara Şubesinin her ayın ilk Cumartesi günü saat 16:00 da, Kızılay dernek merkezinde yaptığı İnsan Hakları Seminerleri dizisinin 4. sü olan “İslam Dünyasındaki Siyasi Krizler (Savaşlar, Çatışmalar, Terör) ve İnsan Hakları” başlıklı seminer 5 Ocak 2019 günü gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ramazan Yelken’in yaptığı bu ayki seminerin konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman idi.

 

Dr. Ataman “İslam Dünyası” kavramını irdeleyerek başladığı konuşmasında böyle bir gerçekliğin olmadığını, “ümmet” kavramının ise bu alanda bir analiz birimi olarak kabul edilmediğini bu durumda “halkı Müslüman olan ülkelerden” bahsedilebileceğini vurguladı. Bu ülkeler ise birer ulus-devlet olarak örgütlenmişlerdir. Müslüman dünyasındaki krizlerin kaynaklarını/nedenlerini üç maddede toplayan konuşmacı bunları şöyle özetledi:

 

1-) Şu anda Müslüman dünyasındaki doğal olan toplumsal, kültürel, dinsel, mezhepsel,  siyasal farklılıklar Batılılar tarafından özel çalışmalarla siyasallaştırılarak fay hatları haline getirildiği için krizler vardır. Medeniyetler arası bir çatışmadan çok medeniyet içi bir çatışma söz konusudur. Yemen’deki selefilik – Şiilik( Zeydiyye) çatışması buna örnektir. İran ile Suudi Arabistan karşı karşıyadır.

 

2-) Müslüman halklar kadim değerlerinden koptuğu ve uzaklaştırıldığı için krizlerle karşı karşıyadır. Yabancılaşma süreci sürmektedir. Örnek Vehhabilik.

 

3-) İslam ve Müslümanların küresel ölçekteki algısı bozuldu. Buda temsil sorununu gündeme getirdi. İran bütün Şiileri, Suud da bütün Sünnileri temsil etmemektedir. Algı değişimi üç biçimde kendisini göstermektedir: a- Batıda ortaya çıkan, yanlış olarak islamofobia olarak adlandırılan –aslında “anti-islamist” denmesi gereken İslam  düşmanlığının gelişmesi. b- Batı dışı toplumlarda da islam algısı değişti. Örnek Myanmar, Çin, Hindistan vb.  c- İslam ülkelerindeki islam algısının değişmesi, En zor, tehlikeli ve baş edilmesi güç olanı bu algı değişimidir.  Laik – dindar ayrımı örnektir.

 

Seminer, soru, cevap, tartışma ve katkılarla sona erdi.

 

MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2019-01-12
Okunma Sayısı : 403
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203640