MAZLUMDER ANKARA ŞUBE'DE "MÜLTECİLER, MUHACİRLER VE İNSAN HAKLARI" SEMİNERİ

2 Mart 2019 tarihinde dernek merkezimizde, Dr. Öğretim Üyesi Ali Zafer Sarıoğlu sunumuyla, Mülteciler/Muhacirler ve İnsan Hakları konulu seminerimiz gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Ali Zafer Sarıoğlu Seminer de aşağıdaki konulara değindi:

Dünyada yaklaşık kendi ülkelerinden ve bölgelerinden ayrılan 258 milyon göçmen bulunmaktadır. Göçmenlerin çoğu savaşlar, iç çatışmalar ve yoksulluk gibi  nedenlerle ülkelerini terketmek zorunda kalmışlardır.

Bu gün üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları da tarih boyunca göç alan topraklardan birisidir. 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile Mülteciler Hukuku oluşturulmuş ve başta yaşam hakları olmak üzere diğer haklarıda bir statüye bağlanmıştır.

Türkiye'de son yıllarda bölgesinde yaşayan savaşlardan dolayı en çok göç alan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye'de yaklaşık 3.664.000  Suriyeli, 366.000 de Afganlı ve Iraklı mülteci/göçmen bulunmaktadır. Suriye içindeki birinci yer değiştirmenin dışında çeşitli zorluklar nedeniyle göç ettiği yerden tekrar göç etmek zorunda kalan insanların sayısı 2 milyonu bulmaktadır.

Yapılan araştırmalar, sanılanın aksine mültecilerin gittikleri ülkelere ekonomik olarak külfet olmaktan ziyade daha çok katkı sağladıklarını ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerin çoğu göç alan ve yabancı insan hareketliliği yüksek olan ülkelerdir.

İstatistiklere göre Türkiye'de mültecilerin suç işleme oranı Türkiye ortalamasının üçte biri kadardır. Onların yarısı da kendi aralarındaki sorunlarla ilgilidir.

Yine yapılan araştırmalarda mülteciler Türkiye'nin en önemli 5 sorunu arasına girmemektedir.

Suriyeli mültecilerin okul çağındaki çocuklarının `'ı eğitime kazandırılabilmiştir.

Suriye iç Savaşı ile birlikte kısa bir zaman diliminde Türkiye'ye büyük bir göç yaşanmış, Türkiye bu sınavı birçok ülkeye nazaran daha başarılı bir şekilde verebilmiştir.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2019-03-04
Okunma Sayısı : 416
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203674