MAZLUMDER Ankara Şubesi Av. Mahir ORAK İle “Fiili Bir Anayasa: İç Güvenlik Paketi” Konferansını Gerçekleştirdi.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi Asker Hakları Komisyonu Başkanı Av. Mahir Orak’ın sunumuyla MAZLUMDER Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen programda paketin yürürlüğe girme süreci, siyasal alt zemini, kanunlarda yapılan değişiklikler ve uygulamaya yansımasına ilişkin hususlara değinildi.

4 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Güvenlik Yasası’nın teknik olarak bir yasa olmadığını torba kanun hüviyetinde olduğunu ifade eden Av. Mahir Orak her gün medyada bu konular üzerine birbirinden farklı görüşlerin yer aldığını ancak toplumsal olarak güvenlik ve benzeri kavramlar üzerinde anlaşılamadığını ve bu durumun sosyolojik bir kavram olan toplumsal söz yitimi olarak tanımlandığını, iç güvenlik paketinin de toplumsal söz yitiminin konusu olduğunu belirtti.

Düzenlemelerin çok ciddi özgürlük kısıtlamaları getirmesine rağmen medyada şu an tartışılmadığı için toplumun gündeminde de olmadığını fakat zaman içerisinde karşımıza büyük bir sorun olarak çıkacağını vurgulayan Av. Mahir Orak  Mevcut Türk Ceza Kanunda zaten var olan cezaların ise medya aracılığı ile sanal bir algı yaratılarak ilk defa iç güvenlik paketi ile düzenlenmişçesine ve bir reform edasıyla takdim edildiğini ifade etti.

Av. Mahir Orak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 Anayasanın 25 hükmüne aykırı olduğunu tespit ettiği İç Güvenlik Paketine fiili Anayasa demesindeki maksadın manipülelerden uzak bir şekilde bu paketin ne ifade ettiğini tespit etmenin, ıraksayan sorunlardan çıkıp zihinsel berraklık sağlayarak kendimizce anlamlandırmanın gerekliliğinden kaynaklı olduğunun altını çizdi.

İç güvenlik paketinin siyasi alt zeminine bakıldığında hükümetin yeni bir iktidar inşasının sonucu olduğunu; tarihe baktığımızda da Takrir-i Sükun Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu örneklerinde  olduğu gibi varolan düzen içerisinde yeni bir iktidarın inşa edildiğini görebileceğimizi belirten Mahir Orak iktidar inşasının iki yolla olabileceğine ya önceki düzenin olağanüstü hal tanımından hareketle bir iktidar inşa edilebileceğine ya da şimdiki hükümet gibi herhangi bir yasaya bağlı kalmaksızın yasalar çıkartılarak gerçekleştirilebileceğine değindi.

Orak, 1991’den beri biri 1982 Anayasası diğeri Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere iki anayasa ile yönetildiğimizi, iç güvenlik yasası ile bunlara bir üçüncünün eklendiğini vurgulayarak iç güvenlik yasasının genel gerekçesinden de anlaşılacağı üzere yeni bir düşman algısı üretilmiş ve cezalandırılabilir yeni gruplar ortaya çıkarılmıştır.

Kişilerin özgürlüğünü sınırlandıran bir tedbirin uygulanabilmesi için haklarında sıralanmış olması gerektiğini, haklar sıralanmadan yapılan düzenlemelerin hukuka ve genel ilkelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve bir çok kanuna aykırılık oluşturduğu üzerinde duran Orak İç Güvenlik Paketi ile getirilen tedbirlerin hukuk güvenliği açısından zafiyet getirdiğini ifade etti.

Sonuç itibari ile demokratikleşme gerekçesi ile getirildiği iddia olunan iç güvenlik yasasının yürürlükte kaldıkça hak ve özgürlükler bağlamında yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacağı belirtilerek söyleşiye son verildi.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-05-12
Okunma Sayısı : 901
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607137

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari