MAZLUMDER Ankara Şubesi İnsan Hakları Akademisi 2. Dönem 2. Toplantısını Gerçekleştirdi

 Mazlumder Ankara Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz İnsan Hakları Akademisi'nde, 24 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Kara'nın sunumu ile "AİHM Kararlarında Aile İçi Şiddet Olgusu ve 6284 Sayılı Kanunda Kadının Korunması" konusunu ele alındı.

Sunumuna başlamadan önce AİHM'in yapısı, işleyişi, başvuru için gerekli önkoşullar konusunda bizleri kısaca bilgilendirdi. Kadına karşı şiddetin farklı tezahür alanlarından biri olan aile içi şiddetin başlıca kaynağı olan "toplumsal cinsiyet eşitsizliği" kavramına vurgu yaptı. Toplumun her alanında hakim olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aile içi şiddete sebep olduğu gerçeğinin 90'lardan sonra ortaya çıkmış olduğunu ifade etti. Aile içinde kadına karşı şiddeti önleyici nitelikte olmayı amaçlayan, Türkiye'nin de 1985 yılında taraf olduğu CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi) BM sözleşmesi'nin 1. Maddesi'nin beyan ettiği ayrımcılık tanımı, sözleşme içeriği ve süreç içerisinde şiddet tanımı ile ilgili alanda oluşan boşlukları doldurma amacı güden bazı adımları olduğunu anlattı.

İkinci olarak, 11 Mayıs 2011 yılında İstanbul'da imzalanan, Türkiye'nin başkanlığını yaptığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” içeriği hakkında bizleri bilgilendirdi. Müzakereleri yaklaşık üç yıl süren ve bu konuda Avrupa'daki en önemli hukuki düzenleme olarak kabul edilen Sözleşmenin en güçlü destekçilerinden biri parlamentosundan geçiren ilk ülke olması ile Türkiye'dir dedi.

Bu sözleşmelerin ışığında, kadına karşı şiddetin insan hakları kapsamına alınması konusunda baz alınan yatay ve dikey sorumluluk, pozitif yükümlülük kavramları üzerinden durarak, toplumsal cinsiyet odaklı şiddet'in yaptırımları üzerinde durduk. BM, CEDAW gibi mercilerin "aile kavramı" tanımlarını kapsam yönünden inceleyen arkadaşımız aile tanımının zaman içinde genişlediğini ifade etti.

Son olarak, birer aile içi şiddet örneği olan AİHM kararlarından Johnson-İrlanda, Kontrova-Slovakya, Hırvatistan ve Türkiye-Opuz davaları üzerinde durduk. Kadına karşı şiddet konusunda CEDAW 14. Madde uyarınca ayrımcılıktan dolayı "mahkum" edilen ilk ülke Türkiye'dir. AİHM kararlarından sonra, ''Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önlemesi Yasası'' olarak bilinen 6284 sayılı kanunla ilgili bizleri bilgilendiren arkadaşımız şiddet, şiddet mağduru, şiddet uygulayan tanımlarının kapsamlarının genişlediğini ifade etti ve son olarak İslam hukukunda birer önleyici tedbir olarak bilinen "Aile Meclisi ve Tazir Cezaları" ile konuşmasını sonlandırdı.

MAZLUMDER İHA Basın Bürosu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2014-03-29
Okunma Sayısı : 591
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607123

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari