MAZLUMDER Ankara Şubesi İnsan Hakları Okulu ilk dersini gerçekleştirdi.

MAZLUMDER Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Okulu, Cumartesi günü Ankara’da yer alan MAZLUMDER Dernek Binası’nda başladı. Dört hafta boyunca her Cumartesi ve son hafta Pazar günü de gerçekleştirilecek programın ilk dersi Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen ve Av. Muharrem Balcı tarafından insan hakları alanında teorik ve tarihsel bilgilendirmenin yapıldığı derslerle geride bırakıldı.

‘Doğal hukuk; insanların bir arada, barış içinde yaşamasını olanaklı kılan temel haklardır.’

‘İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış’ başlıklı tebliğinde Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen; insan haklarının doğal hukuk anlayışından beslendiğini söylerken doğal hukuku insanın acıyla ve vicdanıyla idrak edebilecek, temelini Tanrı’nın koyduğu, insanların bir arada, barış içinde yaşamasını olanaklı kılan en temel haklar olarak tanımladı.

Doğal hukukta en belirleyici kavramların adalet ve özgürlük olduğunu, pozitif hukukun ise insanların oluşturduğu yasalar ve haklar olarak tanımlanabileceğini ifade eden Akyeşilmen; ‘Pozitif hukukun güvencesi doğal hukuktur. Nisa Suresi’nde insanın onurlu yaratıldığından ve diğer varlıklardan üstün kılındığından bahsedilirken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de bütün insanların eşit ve özgür olduğu vurgulanır.’ dedi.

İlk dersin ardından ‘Adalet, Özgürlük ve İktidar Bağlamında Hak Arama Bilinci’ başlıklı sunumuyla MAZLUMDER ve Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu kurucularından Av. Muharrem Balcı ise İnsan Hakları Okulu’nun ikinci dersini gerçekleştirdi.

‘İktidar ifsad eder, mutlak iktidar mutlak ifsad eder.’

Hak, adalet, meşruiyet, özgürlük kavramlarının analizini yapan Balcı; hukuk ve iktidar mücadelesinden bahsederken ‘İktidar ifsad eder, mutlak iktidar mutlak ifsad eder.’ diyerek Kalem Sûresi’nde belirtilen ‘Bahçe Sahipleri Kıssası’nı örnek vererek, ‘Hukuk toplumunun doğabilmesi için öncelikle bilgi toplumunun doğması gerekir.’ dedi.

İlk haftayı geride bırakan İnsan Hakları Okulu’nda  5 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek derslerde Av. Nesip Yıldırım ‘İnsan Hakları Dili’, ve Av. Mehmet Ali Başaran ‘Bir Protesto Hakkı Olarak Sivil İtaatsizlik’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-11-29
Okunma Sayısı : 1068
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203645