MAZLUMDER Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Okulu’nda ikinci hafta geride bırakıldı.

MAZLUMDER Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Okulu’nda ikinci hafta geride bırakıldı.  5 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci haftanın ilk dersinde Av. Nesip Yıldırım ‘İnsan Hakları Dili’ başlıklı bir ders verirken, ikinci derste Av. Mehmet Ali Başaran ‘Bir Protesto Hakkı Olarak Sivil İtaatsizlik’ başlıklı bir sunumda bulundu.

Av. Nesip Yıldırım sunumunda, dilin insanın düşünce dünyasının bir aynası olarak değerlendirilebileceğini söylerken, ‘Yürütülen insan hakları mücadelesinin; tutarlı, ikna edici ve başarılı olması kullanılan dile bağlıdır.’ dedi.

Adil bir dil için; muhatabın hoşlanmayacağı yakıştırmaların yapılmaması, siyasi taraf dili kullanılmaması, kendimiz için istediğimizi başkaları için de istememiz ve genellemelerden kaçınmak gerektiği gibi hususlara dikkat çeken Yıldırım, kendi lehimize veya aleyhimize bakılmaksızın hakkı söylememiz gerektiğinin altını çizdi.

Sesteki vurguların bile insan hakları dilinde fazlaca anlam ifade ettiğini vurgulayan Yıldırım, ‘Hakkı sahibine teslim edin ve kusurlarınızı görün!’ ifadelerinin yanında, ‘Yapılacak genellemeler zulüm içerebilir ve bu sebeple genelleme yapmaktan kaçınmamız gerekmektedir.’ dedi.

“Bir Protesto Hakkı Olarak Sivil İtaatsizlik” başlıklı ikinci derste ise Av. Mehmet Ali Başaran; ‘Sivil itaatsizlik aktif direniş değil, pasif direnişin nitelikli bir halidir.’derken, siyasal iktidarın meşruiyetini kaybetmesi, hukuka aykırılığın zulüm ve baskı haline gelmesi, direnme hakkının hukukun üstünlüğü için son çare olması gibi durumlarda ‘direnme hakkı’nın hukuka uygun ve meşru görüldüğünü ifade etti.

Bir sivil itaatsizlik eyleminde; şiddetsizlik, kanuna aykırılık, alenilik, sistemin geneline değil tekil haksızlıklara yönelik olma vs. gibi unsurların bulunduğunu belirten Başaran, tarihte sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştiren bazı isimlere yer vererek bu kişilerin yaptıkları eylemlerin sivil itaatsizlik olarak adlandırılmasının gerekçelerini açıkladı. Sivil itaatsizlik gerçekleştiren isimlerden bazıları şunlardır.:

Henry David Thoreau, Tolstoy, Mahatma Gandhi,  Martin Luther King, Muhammed Ali Clay, Tayfun Gönül, Ebu Hanife, Rosa Parks…

Sivil itaatsizliğin Türkiye’de bir tehlike olarak görüldüğünü ve Kırmızı Kitap’ta da yer aldığını ifade eden Başaran, bunun ‘ülkeyi bölme girişimi’ olarak da değerlendirildiğinin altını çizdi.

İnsan Hakları Okulu bir sonraki hafta MAZLUMDER GYK üyesi Av. Mehmet Arif Koçer’in ‘İnsan Hakları Mücadelesinde MAZLUMDER Örnekliği’ ve Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ’ın ‘Türkiye’deki Mültecilerin Hukuki ve Sosyal Durumu’ başlıklı dersleriyle ve bu derslerin ardından Mültecilik konusundaki atölye çalışmasıyla devam edecek.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-12-06
Okunma Sayısı : 972
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203647