MAZLUMDER Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Okulu güz dönemi sona erdi.

28 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında her Cumartesi ve son hafta Pazar günü de gerçekleştirilen ve toplam on dersten oluşan İnsan Hakları Okulu, 20 Aralık Pazar günü yapılan derslerle beraber güz dönemi programını geride bıraktı.

19 Aralık Cumartesi Günü gerçekleştirilen dördüncü haftanın ilk dersinde ‘Kadına Yönelik Ayrımcılık’ başlığıyla Araştırmacı–Yazar Yıldız Ramazanoğlu, ikinci dersinde ise ‘Türkiye’nin “Ötekileri” ve Hak İhlalleri’ başlığıyla Av. Salih Efe sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yıldız Ramazanoğlu, Türkiye ve dünyada yaşanan ayrımcılıklara dair örnekler vererek kadın hakları meselesinde beyaz Avrupalının Müslüman kadını kurtarma algısıyla hareket ettiğini ifade etti. Ramazanoğlu, Avrupa merkezli bir kadın algısının bütün dünyaya dayatıldığını belirterek feministlerin mutlak eşitlik tezinin ev içi huzuru sağlamadığına dikkat çekti ve ‘İslam dünyasında kadına yönelik şiddete dair bir özeleştiri ve çözüme ihtiyaç var.’ dedi.

Haftanın İkinci dersinde AİHM kararları bağlamında ‘Türkiye’nin “Ötekileri” ve Hak İhlalleri’ başlığını ele alan Av. Salih Efe, ilk olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin( AİHM) organizasyon yapısı ve bu organizasyona başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Türkiye’nin AİHM karnesi hakkında açıklamalarda bulunan Efe, bu bilgiler ışığında özellikle 90’lı yıllarda yaşanan köy boşaltmalarla ilgili örnek vakaların Türkiye iç hukukuna ve AİHM’e intikal sürecini anlattı.

20 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen İnsan Hakları Okulu’nun son gününde Fatih Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Doğu Ergil ‘Çok Dillilik ve Dünya’da Uygulanan Modeller’ ve Av. Mahir Orak ‘Devletlerin Kadim Sorunsalı: Güvenlik mi Özgürlük mü?’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Ulus-devletlerde genellikle çoğunluk diline farklı bir statü tanındığını ifade eden Doğu Ergil, ‘İki veya çok dilli olmak toplumlar açısından bir istisna değil olağan bir gerçekliktir. Bir ülkenin dil politikası sadece dille sınırlı değildir. Dil ve kültür birbirlerinden ayrılmadıkları için, hangi kültürün egemen olacağı veya kültürler arasında eşitlik sağlanıp sağlanmayacağı siyasal bir tercihtir. Dolayısıyla çok-dillilik, çok- kültürcülük ve çoğulcu demokrasi akraba kavramlar ve olgulardır.’ dedi.

İkinci derste Av. Mahir Orak ‘Devletlerin Kadim Sorunu: Güvenlik mi Özgürlük mü?’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Modern devlet algısında savaş olmasa bile savaş varmış gibi güvenlik politikası yürütüldüğünü ifade eden Orak, bu politikanın bilinçli olarak izlendiğinin altını çizdi. Orak, devletin kişiyi cezalandırırken mağduruna bakmadığını belirterek, ‘ Devlet, teknik olarak kendi oluşturduğu düzene bir saldırı olduğu varsayımıyla kişileri kendi cezalandırır. Oysa İslam Hukuku’nda gibi vs. hukuk sistemlerinde toplumsal düzen devlet tarafından oluşturulmadığı için doğal kabul edilir ve suç kime zarar vermişse onun talebi çerçevesinde kovuşturma yapılır. Bu kovuşturmanın gerekçesi güvenlik ve düzendir.’ dedi.

Bu sunumlarla beraber MAZLUMDER Ankara Şubesi’nin düzenlediği ve 4 hafta süren İnsan Hakları Okulu'nun güz dönemi programı tamamlanmış oldu.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-12-20
Okunma Sayısı : 1024
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4203785