MAZLUMDER'de Kadrican MENDİ İle Yakın Tarih Okumalarının Birinci Bölümü Gerçekleştirildi.

Mazlumder Ankara Şubesi ve Özgür Yazarlar Birliği beraberliğinde başlatılan ve ÖYB Sakarya İl Temsilcisi Kadrican Mendi’nin sunumuyla gerçekleştirilecek olan Yakın Tarih Okumaları’nın ilki 28 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Mazlumder dernek binasında gerçekleştirildi.

"İmparatorluktan Cumhuriyet'e; siyasi akımlar ve kurucu ideolojinin oluşumu" başlığının konuşulduğu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun son sahnesinden birinci meclise gelinceye kadarki süreçte sahnenin gerisinde neler yaşandığı ve ortaya çıkan bazı ekollerin nerelerden etkilenerek ve nasıl ortaya çıktıkları üzerinde duruldu.

Cumhuriyeti oluşturan kurucu iradeleri Doğu sorunu, Cedîdi hareketi ve üç tarz-ı siyaset olarak üçe ayıran Mendi, Osmanlı’nın çözülmesinin yer aldığı en önemli tarihsel dönemin Doğu sorunu olduğunu belirtti. “Doğu sorunu; Avrupa merkezli emperyal gelişmenin doğal sınırlarına ulaşmış olmasıdır. Osmanlı ve Afrika üzerinden, önceleri Portekiz ve İspanyollar, sonrasında ise İngilizler bu sınırlarına ulaşıyor. İngiltere, Akdeniz üzerinden Fransa ve İtalya’yla bir çekişme içerisindeyken imparatorluk olmalarına rağmen bu rekabete giremeyen Avusturya-Macaristan,  Rus Çarlığı ve Osmanlı İmparatorlukları olmuştur.”

Doğu sorunu içerisinde pazar olmanın dışında kendisine ekonomik anlamda bir rol biçemeyecek olan hantal yapıların bir işçi devrimiyle mi yoksa bir burjuva devrimiyle mi çökeceğine yönelik tartışmaların yer aldığını belirten Mendi, bu meselenin Avusturya-Macaristan, Rus Çarlığı ve Osmanlı imparatorluklarının köküne işlediğini ve kendisini hantallaştırdığını belirtti.

Bir diğer meseleninse Cedîdi hareketi olduğunu söyleyen Kadrican Mendi, bu dönemi -19. yy.- bir ihtilaller çağı olarak adlandırarak bu hareketin henüz emperyalizmle karşılaşılmadan önce ortaya çıktığını ifade etti. “Turanda Sovyet Çarlığı altında yaşayan Türk boyları içerisinde bulunan Abdunnasır Kursavî ve Şahabettin Mercanî ile birlikte Cedit yani yenilenme hareketi üzerinden başlayan, 19. yy.da da ihtilal hareketlerine dönüşen bir tavır var.” diyen Mendi, Hareket; Kursavî ve Mercanî’nin 18.yy.dan hayal kırıklığı yaşayarak, İslam dünyasının gerilemesi üzerine geliştirdikleri zihinsel macerayla başlıyor. Medreselerin hem ilmen hem de ahlaken çöküşüne tanık olan bu isimlerin medreseleri ıslah çalışmasıyla yola çıktıklarını fakat buradan da İslam dünyasının ayağa kalkamayacağını fark ettiklerini ifade etti.

Cedîdi hareketini anlattıktan sonra konuşmacı, Yusuf Akçura’nın Kahire’de bir Türk dergisinde yayımlanan bir makalesi sonrasında konuşulmaya başlanıp halen Türk siyasetini tartışabileceğimiz bir zemin olan üç tarz-ı siyaset meselesine de değinerek bunun daha reel ve günümüze kadar uzatılabilecek bir mesele olduğunu ifade etti.

Böylece İmparatorluktan Cumhuriyet’e kurucu iradelerin nasıl dönüştüğünün anlatıldığı bu dersle birlikte Yakın Tarih Okumaları’nın ilki tamamlanmış oldu.

Dört ay sürecek olup her ayın son Cumartesi günü gerçekleşecek olan Yakın Tarih Okumaları’nın bir sonraki dersi 28 Mart Cumartesi günü ‘Tek Parti İktidarının Oluşumu ve Muhalefet’ başlığıyla gerçekleştirilecek.

MAZLUMDER Ankara Şubesi Basın Bürosu 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-03-02
Okunma Sayısı : 935
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607123

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari