MAZLUMDER'de Kadrican MENDİ İle Yakın Tarih Okumalarının İkinci Bölümü Gerçekleştirildi

 MAZLUMDER'de Kadrican MENDİ İle Yakın Tarih Okumalarının İkinci Bölümü Gerçekleştirildi

MAZLUMDER Ankara Şubesi ve Özgür Yazarlar Birliği’nin ‘İmparatorluktan Cumhuriyet'e; Siyasi Akımlar ve Kurucu İdeolojinin Oluşumu’ başlığıyla ilk dersini gerçekleştirdiği ‘Yakın Tarih Okumaları’ ‘Tek Parti İktidarının Oluşumu ve Muhalefet’ başlığıyla ikinci dersini gerçekleştirdi.

 

ÖYB Sakarya İl Temsilcisi Kadrican Mendi’nin sunumuyla Mazlumder Ankara Şubesi dernek binasında gerçekleştirilen derste, 1920’lerin sonundan 1940’lara kadar olan süreçte içinde yaşadığımız coğrafyanın devlet, iktidar ve toplum kavramları açısından geçirdiği değişimlere ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nin kendini feshetmesinden İkinci Dünya Savaşı sonrası Demokrat Parti’ye giden zaman dilimine değinildi.

Konuları ele almadan önce siyasi bir çerçeve çizen Mendi; devlet, toplum ve iktidarın paylaşılması konularında Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’yla süregelen devlet geleneğinin Osmanlı son dönemlerinde ve yeni kurulan Cumhuriyet döneminde geçirdiği değişmeleri ve korunan benzerlikleri anlattı.

“İktidarı tek merkezde toplayan ve onu bölünmez, yekpare, monolitik kurgulayan bir tasavvur, halk tasavvurunu da buna uygun olarak iktidarın halkla paylaşılmaması, halkın siyasetten uzak durması şeklinde oluşturur. Bu anlayış sadece saltanatta değil, gerek Tanzimat paşaları, gerek İttihatçılar gerekse Cumhuriyeti kuran kadrolarda da korunmuştur. Aydınlar iktidarı padişahtan alsa bile iktidarı halkla paylaşmak istememiş, iktidarı vekâleten kullanma arzusunda olmuşlardır.”

Kemalizm’in kurulduğu zeminin bu olduğunun altını çizen Mendi, bunu; ‘Kemalizm’in halk tasavvuru, içinde sınıfların, etnik ve ideolojik ayrılıkların, siyasi fırkaların olmadığı; yekpare bir cemaat düşüncesiyle korporatist, solidarist bir tasavvurdur. Bu halk tasavvuru iktidarı paylaşmayan, iktidarı başkaları adına vekâlet edilecek bir kurum olarak görmekten kaynaklanır.’ diye açıkladı.

Tek parti rejiminin böyle bir halk tasavvuru sebebiyle başta Kürt meselesi olmak üzere birçok reel sorunlarla yüzleştiğini ifade eden Mendi, bir şekilde Anadolu üzerinde mutabık olunan coğrafyada Kürt halkının etnik farklılığının gözetilmediğini vurguladı. “Oysa Birinci Meclis içerisinde Kürdistan milletvekilleri olduğundan, Kürtler; başta bir azınlık değil, yeni devletin bir kurucusu, mecliste temsiliyeti olan bir halk olarak görülürdü. Bu husus gerek Lozan görüşmelerinde, gerekse meclis tutanaklarında ayan beyan işlenmiştir. İlerleyen süreç içerisinde ise Şeyh Sait İsyanı rejimi bir travmaya sürüklemiştir.”

Yeni kurulan Cumhuriyetin iktisadi rejimi bahsinde İzmir İktisat Kongresi’ni anlatan Mendi, kongrede özel sermayeye karşı olunmadığının deklare edilmesinden söz ederek ‘kongre, rejim için kapitalist yönden kalkınmanın kararlaştırıldığı bir ufuk olmuştur.’ dedi. Rejimin sırtını dayayacağı bir sermaye sınıfının oluşturulması ve ‘milli ekonomi’ oluşturma amacına binaen çeşitli yollarla gayrı Müslimlerin mallarına el konulduğunu söyleyen konuşmacı, bunu varlık vergileri gibi ağır vergilerle halkın sırtından gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kronolojik sırayla dönemin diğer önemli olaylarını özetleyen Mendi, daha sonra kitap tavsiyelerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Her ayın son Cumartesi günü gerçekleştirilen Yakın Tarih Okumaları’nın bir sonraki dersi 25 Nisan Cumartesi saat 14.00’te ‘Demokrat Partili Yıllar ve 60 İhtilali’ başlığıyla devam edecek.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2015-03-30
Okunma Sayısı : 827
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Mithatpaşa Cad. 62\6 Kızılay/ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3607153

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari