Mazlumder’in düzenlediği “emek meselesi” konulu 'İnsan Hakları Okulu'nda üçüncü hafta geride kaldı

 Mazlumder Ankara şube İnsan Hakları Okulunun 3. haftasını Emek ve Adalet Platformu üyesi sosyolog Alpkan Birelma’nın “Taşeron İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı dersi ve yazar Fikret Başkaya’nın “Geçmişten Günümüze İşçi Hareketleri” başlıklı dersi ile gerçekleştirdi. 

Taşeron ilişkisinin ne olduğu, ne maksatla gerçekleştirildiği hakkında bilgi vermekle derse başlayan Alpkan Birelma, “Taşeronlaştırma emeğin gücünü bölüp, parçalamayı hedefleyen bir politika örneğidir” ifadelerini kullandı. İşçilerin haklarını elde etmek için bir nevi ‘emeğin örgütlü gücü’ anlamındaki sendikalaşmanın önemini vurgulayan Birelma, “Toplu iş sözleşmeli işçi sayısında düşüş, iş davalarında ise ciddi bir artış var.” ifadelerini kullandı. Birelma sunumunda, taşeronlaşma olgusunu “Taşeronlaşmanın anlamı; güvencesizlik, ödeme sorunları, tazminat alamamak, çok zor durumda bile patrondan izin alamamak, ikinci sınıf insan muamelesi görmek demektir” şeklinde özetledi.

İkinci dersin konuşmacısı olan sol düşüncenin önemli simalarından yazar Fikret Başkaya ise “Geçmişten Günümüze İşçi Hareketleri” konulu sunumuna kapitalizmin doğuşunu anlatarak başlarken, “Kapitalizm sadece sosyal kötülükler üretmiyor.Bir yandan doğanın kendini yenilemesini engelliyor” ifadelerini kullandı. Başkaya, “akla, mantığa, sağduyuya aykırı bir düzen” olarak tanımladığı kapitalizmin hiçbir etik kaygı beslemediğini vurguladı. Hiçbir ülkede hiçbir rejimin bu saatten sonra işsizliği engelleyemeyeceğini dile getiren Başkaya, “Teknik ve teknolojik alanda meydana gelen her ilerleme işsizliği artırdığı gibi patronun iktidarını da artırmaktadır.” şeklinde konuştu. Yüzeysel tartışma ve yöntemlerle mevcut sorunlara gerçekçi bir çözüm bulunamayacağını belirten Başkaya, katılımcılara “radikal” bir tavır benimseme çağrısında bulunurken, radikal tavrın ise meseleyi kökten ele alan ve bütüncül bir biçimde çözen bir tavır olduğunu belirtti. Gelen bir soru üzerine AKP tecrübesini yorumlayan Başkaya bir grubun eziyet çekmiş olmasının zalim olmayacağı anlamına gelmediğini belirtirken, “Unutulmamalıdır ki; Roma’da en büyük köle düşmanları libertuslar, yani azad edilmiş kölelerdir” ifadelerini kullandı. İnsan Hakları Okulu bir sonraki hafta Özgür Yazarlar Birliği ve Sakarya Dayanışma Derneği üyesi Kadrican Mendi’nin “İş Cinayetlerinin Siyasal Bağlamı'' ve Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhami Güler’in “İş Cinayetleri: Ölüm Bu İşlerin Kaderi mi?” başlıklı dersleriyle devam edecek.

''İslami Analiz''

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Seminer & Panel & KonferansTarih 2014-12-08
Okunma Sayısı : 829
Şube ve Temsilcilerimiz
ankara
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ankara Şubesi
Adres: Kocatepe mah. İnkılap sokak 31/8 Kızılay Çankaya/ ANKARA
E-posta: ankaramazlumder[a]gmail.com | Telefon: 0312 419 30 40 | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3735264

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari